Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Etylenglykol (etandiol) (C₂H₆O₂)

Etylenglykol (etandiol) (C₂H₆O₂)

Den enklaste diolen.

Kemi

Nyckelord

glykol, etylenglykol, etandiol, frostskyddsmedel, alkanole, alkohol, diol, syreinnehållande organiska föreningar, hydroxiförening, hydroxylgrupp, PET, giftig, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Den mest kända alkoholen, den är viktig inom livsmedelsindustrin.

Glycerin (Propantriol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofta används som ingrediens i krämer och salvor.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enklaste mättade alkoholen. Den är en mycket giftig förening och förväxlas lätt med etanol.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol med 4 kolatomer. Den används som lösningsmedel, ingrediens i parfymer och som bränsle.

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Etan (C₂H₆)

Den andra medlemmen i den homologa serien av alkaner med raka kolkedjor.

Etylacetat (C₄H₈O₂)

En av de viktigaste estrarna, framställd genom reaktionen av etanol och ättiksyra.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra, vätecyanid och andra organiska föreningar.

Glyceraldehyd (C₃H₆O₃)

Den enklaste aldosen och en optiskt aktiv förening.

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Added to your cart.