Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Enzymer

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Biologi

Nyckelord

enzym, enzymprotein, aktivt centrum, substrat, produkt, Inhibering, Aktivering, allosteriskt centrum för inhibition, allosteriskt centrum för aktivering, koenzym, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzym A, ATP, katalysator, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Reaktion

  • enzymprotein
  • aktivt centrum
  • substrat
  • produkt

Inhibering

  • inhibitor

Aktivering

  • allosteriskt centrum för aktivering
  • activator

Enzymer

  • enzymprotein
  • aktivt centrum
  • substrat

Berättarröst

Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer då de påskyndar kemiska reaktioner flera miljoner gånger genom att minska deras aktiveringsenergi. Katalysatorer förbrukas inte i reaktionen.

När två substrat förenas binds substratmolekyler till ett enzyms aktiva centrum vilket katalyserar reaktionen. Med hjälp av enzymet skapas en bindning mellan substraten. Utan enzymet inträffar denna reaktion sällan eftersom substrat måste kollidera med en stor mängd energi, i en specifik rumslig uppställning.

När en substratmolekyl bryts ned binds substratet till enzymets aktiva centrum. Enzymet bryter ned substratet. Den starka kovalenta bindningen bryts sällan ned spontant. För att påskynda reaktionen behövs enzymer.

Nyckeln till regleringen av enzymets katalyserande aktivitet är enzymhämning eller inhibition.

En typ av inhibition innefattar en inhibitor som binder till det aktiva centret, det vill säga konkurrerar med substratet. Detta kallas kompetitiv inhibition.

En annan typ av inhibition är allosterisk inhibition. Här binder inhibitorn till det allosteriska inhibitionscentret vilket orsakar en konformationsförändring i det aktiva centret och förhindrar den från att binda substratet.

Allosterisk aktivering är motsatsen till allosterisk inhibition. I standardläge, utan en aktivator, är enzymet inaktivt. Om en aktivator binder till det allosteriska aktiveringscentret, ändras den rumsliga uppställningen i det aktiva centret. Detta gör det möjligt att binda substraten och därmed katalysera reaktionen.

Koenzymer är molekyler som omvandlas under en enzymreaktion: de antingen avger eller tar upp ett visst ämne. När reaktionen är slutförd frigörs koenzymet från enzymet. NADH, NADPH, acetyl-koenzym A, FADH₂, ATP och vitaminer är viktiga koenzym.

Relaterade objekt

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Added to your cart.