Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Relaterat extramaterial

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellväggar, de är några få mikrometer långa

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Added to your cart.