Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Enzymer

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Biologi

Nyckelord

enzym, enzymprotein, aktivt centrum, substrat, produkt, Inhibering, Aktivering, allosteriskt centrum för inhibition, allosteriskt centrum för aktivering, koenzym, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzym A, ATP, katalysator, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Added to your cart.