Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Relaterat extramaterial

Typer av vågor

Vågor spelar en oerhört viktig roll i många områden av våra liv.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den...

Krafter

Animationen visar hur krafter verkar på hjulförsedda fordon och fordon med medar.

Den kloke karatemästaren

Kan vi bryta en pinne med vikten av endast ett fåtal pappersark?

Sir Isaac Newton

Newton, en av våra största fysiker, har fastställt mekanikens grunder. I den här videon...

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets...

Added to your cart.