Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Djur- och växtlivet under karbonperioden

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Biologi

Nyckelord

förhistorisk varelse, Jordens historia, karbon, geologiska åldrar, Fossil, slocknat, meganeura, arthropleura, acantostega, edaphosaurus, sigillaria, calamites, trädormbunke, cordaites, Devonperioden, perm period, kol, petroleum, synapsider, ormbunke, enkelfoting, flora, fauna, växtätande, flora och fauna, leddjur, Ryggsträngsdjur, biologi, djur

Relaterade objekt

Scener

Djur- och växtliv

Meganeura

 • Meganeura monyi
 • huvud
 • mellan- kropp
 • lång bakkropp
 • fasettögon
 • bitande mundelar
 • tre benpar
 • genomskinliga vingar
 • max vingspann: 65 cm

Meganeura

Meganeura monyi är den största flygande insekten som någonsin levt på jorden. Den hade ett vingspann på upp till 65 cm.

Meganeura monyi liknar dagens sländor, fast de var mycket större. Det finns många teorier som förklarar insektens gigantiska storlek. Enligt en av dem berodde det på atmosfärens höga syreinnehåll (35 %) under karbonperioden.

Detta rovdjur kan ha livnärt sig på små groddjur. Fossiler har hittills hittats i Frankrike och England.

Arthropleura

 • Arthropleura
 • huvud
 • antenner
 • kropp bestående av identiska segment
 • ledben
 • längd: max 2 m

Arthropleura

Arthropleura är en grupp leddjur som levde i dagens Nordamerika och Skottland under karbonperioden. Denna art var släkt med enkel- och dubbelfotingar.

De var de största leddjuren som någonsin levt på jorden. Några av dem nådde en längd på upp till 2,3 m. Orsaken till att de växte sig så stora var atmosfärens höga syreinnehåll och avsaknaden av landlevande rovdjur. Inga fossiliserade mundelar har hittats ännu, men det antas att dessa gigantiska djur var växtätare.

Acanthostega

 • Acanthostega gunnari
 • brett, platt huvud
 • outvecklade fötter (med 8 tår)
 • svansfena med fenstrålar
 • längd: 50–55 cm

Acanthostega

Acanthostega gunnari var bland de första ryggradsdjuren med fyra ben. Det hade både gälar och lungor.

Djuret kunde nå 60 cm i längd. Dess fossiler hittades i fossila sediment från floder. Det hade två par outvecklade ben som liknade varandra i struktur men som saknade hand- och fotleder. Dessa kan därför knappast ha stött djurets vikt på land. Därav antar man att Acanthostega gunnari sällan gick på land och tillbringade större delen av tiden i vattnet.

Edaphosaurus

 • Edaphosaurus
 • litet huvud
 • ryggsegel
 • korta, starka ben
 • längd: 2-3 cm

Edaphosaurus

Denna däggdjursliknande reptil är bland de första växtätarna som levde på jorden. Edaphosaurus kunde nå 3,5 m i längd. Det hade en bred kropp med en tjock svans och en liten skalle. Det hade ett segel på ryggen, ett övertäckande hudmembran som stöddes av ryggraden. Fossiler av djuret har hittats i USA, Tjeckien och Tyskland.

Förhistoriska djur

 • Edaphosaurus
 • Meganeura monyi
 • Arthropleura
 • Acanthostega gunnari

Växtliv

 • cordaites - Denna utrotade växtart var släkt med dagens barrträd. Den kunde bli upp till 30 meter hög. Den var ett av de högsta träden under Paleolitikum.
 • calamiter - Denna utrotade växtart var släkt med fräkenväxter. Den största fräkenväxten som någonsin funnits kunde växa upp till 30 m.
 • sigillträd - Denna utrotade växtart var släkt med lummerväxter. Denna 20–30 m höga växt växte i träsk och dess stjälk som delade sig vid toppen täcktes av rester av bladfötter. Växten hade gräsliknande blad.
 • trädormbunkar - Denna växt, som tillhörde ormbunksväxterna, kunde växa upp till 20 m. Dess befintliga släktingar har liknande form och höjd.

Animation

 • Meganeura monyi
 • fasettögon
 • bitande mundelar
 • tre benpar
 • genomskinliga vingar
 • max vingspann: 65 cm
 • Arthropleura
 • huvud
 • antenner
 • kropp bestående av identiska segment
 • ledben
 • längd: max 2 m
 • Acanthostega gunnari
 • brett, platt huvud
 • outvecklade fötter (med 8 tår)
 • svansfena med fenstrålar
 • längd: 50–55 cm
 • Edaphosaurus
 • litet huvud
 • ryggsegel
 • korta, starka ben
 • längd: 2-3 cm

Berättarröst

Meganeura

Meganeura monyi är den största flygande insekten som någonsin levt på jorden. Den hade ett vingspann på upp till 65 cm.

Meganeura monyi liknar dagens sländor, fast de var mycket större. Det finns många teorier som förklarar insektens gigantiska storlek. Enligt en av dem berodde det på atmosfärens höga syreinnehåll (35 %) under karbonperioden.

Detta rovdjur kan ha livnärt sig på små groddjur. Fossiler har hittills hittats i Frankrike och England.

Arthropleura

Arthropleura är en grupp leddjur som levde i dagens Nordamerika och Skottland under karbonperioden. Denna art var släkt med enkel- och dubbelfotingar.

De var de största leddjuren som någonsin levt på jorden. Några av dem nådde en längd på upp till 2,3 m. Orsaken till att de växte sig så stora var atmosfärens höga syreinnehåll och avsaknaden av landlevande rovdjur. Inga fossiliserade mundelar har hittats ännu, men det antas att dessa gigantiska djur var växtätare.

Acanthostega

Acanthostega gunnari var bland de första ryggradsdjuren med fyra ben. Det hade både gälar och lungor.

Djuret kunde nå 60 cm i längd. Dess fossiler hittades i fossila sediment från floder. Det hade två par outvecklade ben som liknade varandra i struktur men som saknade hand- och fotleder. Dessa kan därför knappast ha stött djurets vikt på land. Därav antar man att Acanthostega gunnari sällan gick på land och tillbringade större delen av tiden i vattnet.

Edaphosaurus

Denna däggdjursliknande reptil är bland de första växtätarna som levde på jorden. Edaphosaurus kunde nå 3,5 m i längd. Det hade en bred kropp med en tjock svans och en liten skalle. Det hade ett segel på ryggen, ett övertäckande hudmembran som stöddes av ryggraden. Fossiler av djuret har hittats i USA, Tjeckien och Tyskland.

Relaterade objekt

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Havsskorpioner

En utdöd grupp leddjur som levde under paleozoikum.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Deinonychus

Deinonychus, vars namn betyder "förskräcklig klo", var en fågelliknande köttätande dinosaurie.

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Ichthyosaurie (fisködla)

Delfinliknande marina reptiler; ett bra exempel på konvergent evolution.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Pteranodon longiceps

En förhistorisk flygande reptil som liknade fåglar, dock finns det ingen direkt evolutionär koppling mellan de två.

Scolopendra cingulata

Denna 3D-scen introducerar en mångfoting som är vanlig i Medelhavsområdet.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Ullhårig mammut

Utdött elefantdjur som liknade dagens elefanter. Den var ett vanligt jaktbyte för den förhistoriska människan.

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Added to your cart.