Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Relaterat extramaterial

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Koenzym A

Ett koenzym spelar en avgörande roll i vissa enzymreaktioner genom att tillhandahålla en...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

NAD, NADP, NADPH

NAD är ett koenzym som spelar en avgörande roll framför allt i katabola processer, medan NADP...

Added to your cart.