Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Relaterat extramaterial

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter och som spelar en avgörande roll i...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

NAD, NADP, NADPH

NAD är ett koenzym som spelar en avgörande roll framför allt i katabola processer,...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Added to your cart.