Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Relaterat extramaterial

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter och som spelar en avgörande roll i...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Koenzym A

Ett koenzym spelar en avgörande roll i vissa enzymreaktioner genom att tillhandahålla en...

Added to your cart.