Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Djur-och växtceller, cellorganeller

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Biologi

Nyckelord

cellen, cellorganell, cellulära organeller, eukaryot, cellmembranet, cellvägg, kärna, cytoplasma, Golgiapparat, kloroplast, endoplasmatiska, mitokondrien, endoplasmatiskt retikel, cellskelett, vakuol, DNA, tylakoid, växtcellvägg, vesikel, granum, extracellulär matrix, sclerocyt, kromatin, histoner, lipidmembran, kärnmembran, slätt endoplasmatiskt retikel, endoplasmatiska nätverket, ribosom, Organism, cytologi, växt, djur, biologi, _javasolt

Relaterade objekt

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och broskvävnader och blod.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Virus

Virus består av protein samt DNA eller RNA, och de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Added to your cart.