Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Historia

Nyckelord

Diocletianus, palats, Forum Romanum, Rom, Római Birodalom, Kroatien, Medelhavet, Rom, Dalmatien, Dinariska Alperna, kejsare, kejserliga perioden, fästning, provins, historia, antiken, arkitektur, kultur, kyrka, hamn, utsmyckad port, mausoleum, Adriatiska havet

Relaterade objekt

Frågor

 • När byggdes Diocletianus palats?
 • I vilket nuvarande land finns resterna av Diocletianus palats?
 • På stranden av vilket hav byggdes Diocletianus palats?
 • Vilken politisk regim införde Diocletianus som kejsare?
 • Vilken titel hade Diocletianus under tetriarkin?
 • Hur slutade Diocletianus regeringstid?
 • Vilken typ av byggnad fanns INTE i palatset?
 • Hur många personer bodde i palatset under Diocletianus livstid?
 • När bodde Diocletianus i palatset?
 • Vilken form hade planritningen på byggnadskomplexet?
 • Längs vilken mur fanns inga vakttorn?
 • Vilken port finns INTE i palatset?
 • Hur höga är palatsets murar?
 • Är det sant att arean på palatset överstiger 30 000 km²?
 • Vad kallas det område som inhyser religiösa byggnader?
 • I vilken romersk provins byggdes palatset?
 • Hur många torn finns längs palatsets mur?
 • Vilken av följande portar var förmodligen huvudingången till palatset?
 • Vilken av palatsets ingångar vetter mot havet?
 • Vilken form har Diocletianus mausoleum?
 • Vilken romersk gud betraktade Diocletianus som sin beskyddare?
 • Hur dog Diocletianus?
 • Är det sant att Diocletianus inte bodde i sitt palats längre än tio år?
 • Vad är en peristyl?

Scener

Palats

 • Dinariska alperna - De sträcker sig i nordvästlig till sydostlig riktning. De västligaste sluttningarna gränsar mot kusten. Bergskedjan består av kalksten, det vanligaste byggmaterialet i regionen.
 • Adriatiska havet - En del av Medelhavet. Det ligger mellan den italienska halvön och Balkanhalvön. Det är uppkallat efter staden Adria.
 • hamn - Palatset uppfördes direkt på stranden. Viken, skyddad av vågbrytare, gav en säker plats för att landsätta skepp samt ett sätt att närma sig palatset från havet.
 • palats - Diocletianus lät uppföra byggnadskomplexet i slutet av 200-talet och början av 300-talet

Byggandet av palatset började omkring 295 e.v.t. Vid den tiden var Diocletianus på toppen av sin karriär och han uppförde byggnadskomplexet för att kunna njuta där när han drog sig tillbaka. En avgörande faktor vid valet av plats för palatsbygget var att Diocletianus var född i närheten av staden Salona, huvudstaden i den romerska provinsen Dalmatia. En annan viktig faktor var det rikliga utbudet av vatten och svavel som möjliggjorde en mycket lönsam textiltillverkning.

Diocletianus palats, vid foten av de Dinariska alperna längs med Adriatiska havets kust, låg långt bort från Rom men var ändå inte helt avskilt. Ungefär 9000 personer bodde i palatset efter att det blivit färdigt. Jadrofloden i närheten av Salona försåg palatset med vatten.

Hamn

 • vågbrytare - En barriär som byggdes på havssidan av hamnen. Den ger skydd mot strömmar och vågor.
 • ingång som vetter mot havet - Även kallad Havsporten, Södra porten (porta meridialis) eller Bronsporten. Den blev viktig på grund av sjöhandeln.
 • södra fasaden - Den var mindre befäst i jämförelse med de andra tre sidorna men gav byggnadskomplexet dess palatslika struktur.
 • takträdgård - Dessa utsmyckade antagligen de kejserliga kvarteren och betonade därmed den palatsliknande strukturen i den södra delen av byggnadskomplexet.

Diocletianus lät uppföra palatset direkt på stranden. Placeringen tjänade som skydd för palatset och förenklade transporten av människor och gods.

Man tror att ingången mot havet var Diocletianus privata port då den öppnade upp mot de kejserliga kvarteren.

Eftersom palatset byggdes på en halvö skyddades antagligen dess hamn mot havets vågor av en konstgjord vågbrytare. Med all sannolikhet användes landssidan av denna förankring för landstigning och för att lossa handelsfartyg.

Konstruktion

 • Guldporten - Porta Aurea, eller Porta septemtrionalis, är palatsets norra port och en av den nord-sydgående gatuaxelns (cardo) ändar.
 • nordöstra komplexet - Servicebyggnader såväl som soldaternas och tjänstefolkets bostäder var belägna i palatsets norra del.
 • centrum - Det är skärningspunkten av cardo och decumanus som delar palatset i fyra delar.
 • Silverporten - Porta Argentea, eller Porta orientalis, är palatsets östra port och en av den öst-västgående gatuaxelns (decumanus) ändar.
 • mausoleum - En utsmyckad, åttahörnig byggnad med kupol som tjänar som viloplats åt Diocletianus.
 • östra komplexet - De mer utsmyckade byggnaderna, som utgjorde delar av de kejserliga kvarteren, fanns i den södra delen av byggnadskomplexet.
 • Bronsporten - Palatsets södra port, även känd som Porta Aenea eller Porta meridionalis.
 • västra komplexet - De mer utsmyckade byggnaderna, som utgjorde delar av de kejserliga kvarteren, fanns i den södra delen av byggnadskomplexet.
 • Jupiters tempel - Det är en allmän uppfattning, att detta rektangulära tempel felaktigt kallas Jupiters tempel. Troligen var det tillägnat en annan romersk gud, nämligen Janus.
 • Järnporten - Porta Ferrea eller Porta occidentalis, är palatsets västra port och en av den öst-väst gående gatuaxelns (decumanus) ändar.
 • nordvästra komplexet - Servicebyggnader såväl som soldaternas och tjänstefolkets bostäder var belägna i palatsets norra del.
 • temenos - En helig plats som ligger mellan de kejserliga kvarteren och decumanus. Här hittar man de religiösa byggnaderna.

Diocletanius palats består av olika arkitektoniska element. Här finns komponenter från militärläger (castrum), palats (palatium) och lanthus (villa).

De östra och västra sidorna av det rektangulära palatset är lika långa, 215 meter, medan de norra och södra sidorna är 175 respektive 181 meter långa. På grund av detta påminner palatsets planritning om en parallelltrapets. Byggnadskomplexets area överstiger 30 000 kvadratmeter.

Den öst-västgående gatuaxeln (decumanus) delar palatset i två delar. Byggnaderna i den norra delen är enklare, medan de i södra delen är rikligare utsmyckade. Söder om decumanus ligger temenos som inhyser heliga byggnader. Närmare havet ligger byggnader som ansluter till de kejserliga bostäderna.

De östra, norra och västra murarna har vakttorn och enorma portar som återspeglar palatsets fästningslika struktur. Dock är den sida som vetter mot havet mer elegant och utsmyckad och förstärker byggnadens palatslika struktur.

De yttre murarna är i genomsnitt 15-20 meter höga och 2,1 meter tjocka. Det finns totalt 16 torn. Guld-, Silver- och Järnporten skyddas av två torn vardera medan den södra havssidan inte har några torn.

Metallerna i portarnas namn syftar på de historiska epoker som återfinns inom grekisk och romersk mytologi. Guldåldern var en tid av fred och framgång.

Palatset har fyra ingångar. Porta Aurea (Guldporten), även kallad Porta septemtrionalis, är palatsets norra port. Den utgör ena änden av den nord-sydgående gatuaxeln (cardo). Denna rikligt utsmyckade huvudingång leder till palatset och nås via Salona-Aspalathos vägen.

Diocletianus begravdes i ett utsmyckat, åttahörnigt mausoleum där varje sida var 7,6 meter lång. Åttahörningen är en symbol för övergången från jordelivet till himlen. Mausoleet är omgivet av 24 korintiska pelare. Det har ett tegelbelagt tak och väggarna är i genomsnitt tre meter tjocka. Den cirkulära gravkammaren är 21 meter hög i mitten och har en diameter på 13 meter. Det finns en fris på insidan av väggen och det står skulpturer i nischerna. Diocletianus sarkofag står i mitten av gravkammaren.

Jupiters tempel byggdes mellan 295 – 305 e.v.t. Det rektangulära templet står på en sockel. En portik, som bärs upp av sex pelare, leder fram till ingången och båda ändarna av det gavelförsedda taket avslutas med tympanum. Den ovanför ingången har en relief som avbildar gudar och hjältar.

Enligt det traditionella synsättet var templet tillägnat Jupiter, de romerska gudarnas överhuvud, himlens och blixtens gud. Jupiterkulten var mycket viktig under Diocletianus regeringstid eftersom han betraktade Jupiter som sin egen beskyddare.

Diocletianus

Diocletianus var romersk kejsare från 284 till 305 e.v.t. Han lade grunden för Dominatet genom att avsluta den romerska krisen under 200-talet. Hans reformer stabiliserade kejsardömet.

Diocletianus föddes 244 e.v.t. i närheten av staden Salona i den romerska provinsen Dalmatia. Hans militärkarriär började troligtvis under Carus regeringstid. Han utropades till kejsare av militären efter det att en av Carus söner dött.

Under de två första decennierna av sin regeringstid utkämpade Diocletianus många krig men han undgick att möta samma öde som sina föregångare. Diocletianus införde tetrarkin, ett system med fyra kejsare. Han själv och Maximilian regerade som Augustus medan Galerius och Constantinus Chlorus härskade som Caesars. Trots att riket inte längre var enat blev det lättare att försvara och styra. Likafullt återuppstod snart de interna politiska striderna och dessutom uppkom även ekonomiska (finansiella) problem. Diocletianus hälsa försämrades och som förste romerska kejsare, avsade han sig tronen år 305 e.v.t. Han drog sig tillbaka och bosatte sig i sitt palats i hemlandet. Han fick dock inte njuta av sin pension så länge då han dog 312 e.v.t. (?).

I "Kejsarhistorier", en samling biografier skrivna under antiken, kallas Diocletianus för "vir rei publicae necessarius" (mannen som staten behöver).

Promenad

Animation

 • palats - Diocletianus lät uppföra byggnadskomplexet i slutet av 200-talet och början av 300-talet
 • Guldporten - Porta Aurea, eller Porta septemtrionalis, är palatsets norra port och en av den nord-sydgående gatuaxelns (cardo) ändar.
 • mausoleum - En utsmyckad, åttahörnig byggnad med kupol som tjänar som viloplats åt Diocletianus.
 • Bronsporten - Palatsets södra port, även känd som Porta Aenea eller Porta meridionalis.
 • Jupiters tempel - Det är en allmän uppfattning, att detta rektangulära tempel felaktigt kallas Jupiters tempel. Troligen var det tillägnat en annan romersk gud, nämligen Janus.

Berättarröst

Diocletianus härskade som romersk kejsare i slutet av 200-talet och början av 300-talet e.v.t. År 295 e.v.t. beordrade han byggandet av ett palats i hemlandet, den Dalmatiska provinsen för att kunna dra sig tillbaka där. År 305 e.v.t. abdikerade han frivilligt och levde sedan resten av sitt liv i byggnadskomplexet som låg vid Adriatiska havets kust.

Diocletianus palats visar inte bara upp arkitektoniska komponenter från palats (palatium) utan även från militärläger (castrum) och lanthus (villa). Palatsets unikt uppdelade konstruktion, kraftiga väggar och vakttorn är typiska drag från castrum, byggnader för militärt försvar. De kejserliga kvarterens utsmyckade byggnader och södra muren, som vetter mot havet, liknar palatium. Medan det inte finns några torn på denna sida har de andra tre sidorna totalt 16 torn.

Av de fyra portarna var Guldporten (Porta Aurea) den rikligast utsmyckade. När man går in genom porten finner man den nord-sydligt orienterade cardo, en av palatsets huvudaxlar. Den korsar den andra axeln, decumanus, i palatsets mittpunkt. Peristylet är en öppen yta som man når efter korsningen mellan de två axlarna. Den flankeras på östra sidan av Diocletianus mausoleum och på västra sidan av Jupiters tempel. På palatsets södra sida finns utsmyckade byggnader som är förbundna med de kejserliga kvarteren. Bronsporten (Porta Aenea) står vänd mot hamnen och det Adriatiska havet.

Relaterade objekt

Amfiteatern i Pula (1:a århundradet)

Amfiteatern i Pula, eller Arena som den också kallas, ligger i dagens Kroatien. Den var en av de största romerska amfiteatrarna under antiken.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Det romerska huset (antiken)

Välbärgade romerska medborgare bodde under antiken i stora hus med flera rum och varierande planlösning.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Pantheon (Rom, 2:a århundradet)

Pantheon uppfördes som ett tempel för alla de romerska gudarna under den romerska kejsaren Hadrianus regeringstid.

Pompejus teater (Rom, 1:a århundradet, f.v.t.)

Teatern som byggdes på uppdrag av Gnaeus Pompejus Magnus var den första permanenta stenteatern i antikens Rom.

Ragusa (Kroatien, 1500-talet)

Denna kroatiska stad, som numera heter Dubrovnik, är känd för sin spektakulära arkitektur och sitt vackra läge.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Romersk senator och hans hustru under antiken

Senatorer, medlemmar av den högsta sociala klassen i antikens Rom, bar toga med purpurröda kanter.

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Added to your cart.