Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Geografi

Nyckelord

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå), linje latitud, longitud, norra halvklotet, södra halvklotet, Jord, Västra hemisfären, östra halvklotet, huvudlinjer för latitud, Datumgränsen, Polcirkeln, Kräftans vändkrets, Ekvatorn, Stenbockens vändkrets, SÖDRA POLCIRKELN, koordinatsystem, geografi

Relaterade objekt

Scener

Jordklotet

Breddgrader

Utgångspunkt: 0° = ekvatorn
Halvklot: norra halvklotet, södra halvklotet
Riktning: öst-västlig
Omkrets/längd: kortare mot polerna
Position i förhållande till varandra: parallellt med varandra
Numrering: 90° till norr och söder; helcirklar

Längdgrader

Utgångspunkt: 0° = nollmeridianen
Halvklot: östra halvklotet, västra halvklotet
Riktning: nord-sydlig
Omkrets/längd: lika
Position i förhållande till varandra: konvergent, de korsar varandra vid polerna
Numrering: 180° till öst och väst; halvcirklar

Definition av termer

Geografiskt koordinatsystem: Detta system med bredd- och längdgrader gör att varje plats på jorden kan anges exakt.

Breddgrader: Komponenter i det geografiska koordinatsystemet, imaginära cirklar på jordens yta som löper parallellt med ekvatorn. Om jordens form ersätts med en sfär eller en sfäroid, ger skärningspunkten mellan denna form och ett plan som är vinkelrätt mot rotationsaxeln breddgraderna.

Längdgrader: Komponenter i det geografiska koordinatsystemet, imaginära halvcirklar på jordens yta som går igenom polerna och är vinkelräta mot ekvatorn.

Viktiga breddgrader: Norra polcirkeln, Kräftans vändkrets, Ekvatorn, Stenbockens vändkrets, Södra polcirkeln.

Viktiga
breddgrader

 • norra halvklotet
 • södra halvklotet
 • nollmeridianen
 • västra halvklotet
 • östra halvklotet
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Nordpolen
 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Sydpolen

Nollmeridianen

 • norra halvklotet
 • södra halvklotet
 • nollmeridianen
 • västra halvklotet
 • östra halvklotet
 • Internationella Datumgränsen (180°)

Breddgrader
(latituder)

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Nordpolen
 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Sydpolen

Längdgrader
(longituder)

 • norra halvklotet
 • södra halvklotet
 • nollmeridianen
 • västra halvklotet
 • östra halvklotet
 • Internationella Datumgränsen (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Koordinatsystemet

 • Internationella Datumgränsen (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

Derivering
av breddgrader

 • Norra polcirkeln (66,5º N)
 • Kräftans vändkrets (23,5º N)
 • Stenbockens vändkrets (23,5º S)
 • Södra polcirkeln ( 66,5º S)
 • 23,5º
 • 66,5º

Derivering
av längdgrader

 • Ekvatorns diameter: 12 756,3 km
 • Ekvatorns längd: ca 40 076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animation

 • norra halvklotet
 • södra halvklotet
 • nollmeridianen
 • västra halvklotet
 • östra halvklotet
 • Norra polcirkeln (66,5º N)
 • Kräftans vändkrets (23,5º N)
 • Stenbockens vändkrets (23,5º S)
 • Södra polcirkeln ( 66,5º S)
 • Ekvatorns diameter: 12 756,3 km
 • Ekvatorns längd: ca 40 076 km
 • Internationella Datumgränsen (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Nordpolen
 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Sydpolen

Berättarröst

Det enklaste sättet att ange en plats på jorden är att ange dess koordinater. Det geografiska koordinatsystemet består av breddgrader dvs. latituder och längdgrader dvs. longituder.

En breddgrad är en cirkel som är parallell med ekvatorn och vars plan är vinkelrätt mot rotationsaxeln. För att bestämma värdet på en breddgrad, behöver vi ansluta en av dess punkter med jordens medelpunkt och mäta vinkeln på linjen den bildar med ekvatorsplanet. För Kräftans vändkrets till exempel, är denna vinkel 23.5°.

Ekvatorn, vars breddgrad är noll, utgör skiljelinjen mellan jordens nordliga och sydliga halvklot.
Ju längre bort från ekvatorn, desto större blir breddgradernas värde, upp till 90° vid polerna. När man anger breddgradskoordinaterna för en punkt, behöver man också ange om värdet avser de norra eller de södra breddgraderna.

Viktiga breddgrader är den norra och södra polcirkeln som ligger på 66,5°. Kräftans vändkrets ligger på 23,5° norr om ekvatorn medan Stenbockens vändkrets ligger på 23,5° söder om ekvatorn. Dessa viktiga breddgrader markerar gränsen för klimatzoner.

En längdgrad är en halvcirkel som sträcker sig från nordpolen till sydpolen och vars plan sammanfaller med jordens rotationsaxel. Vid noll grader ligger nollmeridianen. Ju längre bort från nollmeridianen, desto större blir längdgraderna, upp till 180° på båda halvkloten. Nollmeridianen passerar genom Greenwich, som ligger i utkanten av London.

För att få längdgradskoordinaterna för en godtyckligt vald punkt, behöver vi identifiera den punkt där nollmeridianen korsar ekvatorn. Dessa två punkter skall då kopplas samman med jordens mittpunkt och genom att mäta den vinkel som bildas av de två segmenten får vi fram koordinaterna.

På nollmeridianens motsatta sida, på längdgrad 180°, ligger den internationella datumlinjen.

När man anger längdgradskoordinaterna för en punkt, behöver man också ange om värdet avser de östra eller de västra längdgraderna.

Relaterade objekt

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Tidszoner

Jorden är indelad i 24 tidszoner. Normaltid är tiden som används inom tidszoner.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Added to your cart.