Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Kemi

Nyckelord

2-deoxi-beta-D-ribos, monosackarid, kolhydrat, socker, enkelt socker, pentos, aldopentos, aldos, DNA, deoxiribonukleinsyra, nukleotid, kärna, Organisk kemi, biologi, kemi

Relaterade objekt

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Added to your cart.