De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flygplanet som tillverkades av det brittiska företaget de Havilland var världens första massproducerade passagerarflygplan.

Relaterat extramaterial

Boeing 747 (1969)

Jumbo Jet är ett av de mest kända passagerarflygplanen.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen innehåller också regler för säkerhetsutrustning för cyklar.

Sopbilar

Sopbilar är viktiga aktörer i städernas dagliga liv.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Added to your cart.