Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

D-glukos (dextros) (C₆H₁₂O₆)

D-glukos (dextros) (C₆H₁₂O₆)

Levande cellers primära energikälla.

Kemi

Nyckelord

D-glukos, glukos, kolhydrat, socker, monosackarid, enkelt socker, regio, aldos, aldohexos, glykosid, fotosyntes, silver spegel testet, konstitution, konforma, axial, ekvatorial, Energi, stärkelse, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Fruktos (fruktsocker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktos är den sötaste av de enkla kolhydraterna.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Maltos (maltsocker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En disackarid sammansatt av två alfa-D-glukosmolekyler.

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Vinregion

Viner från den ungerska vinregionen Tokaj är välkända över hela världen.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Added to your cart.