DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Relaterat extramaterial

Koltetraklorid (CCl₄)

Färglös, giftig vätska med söt doft.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En färglös vätska, en tertiär amid.

Fehlingstest

Om man lägger formaldehyd till Fehlings lösning, kan med lite tur kopparmetall bildas.

3-metyl-1-buten (C₅H₁₀)

3-metyl-1-buten är en isomer till penten.

2-metylpropen (isobuten) (C₄H₈)

2-metylpropen är en isomer av buten.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Asparaginsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Metionin

En aminosyra som innehåller svavel.

Added to your cart.