Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

DNA

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Kemi

Nyckelord

DNA, DNA-helix, DNA-kedja, genetiskt material, deoxiribonukleinsyra, nukleinsyra, adenin, tymin, cytosin, guanin, polynukleotid, kvävehaltig bas, deoxiribos, fosforsyra, nukleotid, baspar, genetiska koden, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, högerhänt, komplementär, kärna, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Genredigering

Genredigering är en typ av genteknik som resulterar i förändringar i genomet hos en levande organism. Denna animation visar en av de mest välkända...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Added to your cart.