Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Relaterat extramaterial

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt...

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Atmosfären

Atmosfären är den luft som omger oss. Man tar dess närvaro så mycket för givet att man ofta...

Added to your cart.