Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Historia

Nyckelord

Colosseum, amfiteater, Rom, Római Birodalom, djur kamp, gladiatorstrid, arenan, cirkus spel, gladiator, byggnad, struktur, Vespasianus, Titus, Domitianus, nero, båge, underhållning, elliptisk baserade, auditorium, Amphiteatrum Flavium, antiken, förföljelse av kristna, kejsare, kejserliga perioden, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad betyder begreppet amfiteater?
 • Var ligger Colosseum?
 • I vilket forntida rike byggdes världens mest kända amfiteater?
 • Under vilken kejsares regeringstid började man bygga Colosseum?
 • Vems staty stod framför Colosseum?
 • När invigdes Colosseum?
 • Vad hette byggnaden ursprungligen?
 • Under medeltiden döptes byggnaden om efter kejsarens staty. Vem var denne kejsare?
 • Hur lång är byggnaden?
 • Ungefär hur många åskådare kunde byggnaden rymma?
 • Vilka var gladiatorerna?
 • Vad betyder hälsningsfrasen gladiatorerna uttalade när de gjorde entré?\n("Ave, Caesar morituri te salutant!”)
 • Vad betyder följande latinska ordspråk? "Panem et circenses!”
 • Är det sant att olika sjöslag iscensattes på Colosseum?
 • Hur hög är byggnaden?
 • Vem var historiens mest kända (upproriska) gladiator?
 • Vad innebar tecknet tummen ner för den besegrade gladiatorn?
 • Är det sant att även kvinnliga gladiatorer slogs på Colosseum?
 • Är det sant att många kristna dödades av vilddjur på Colosseum?
 • Är det sant att gladiatorerna aldrig kunde bli befriade?
 • Vad innebar tecknet tummen upp för den besegrade gladiatorn?

Scener

Amfiteatern

 • soltak
 • huvudingång
 • välvd port
 • lina
 • mast
 • konsol
 • segel
 • sockel
 • relief
 • korridor
 • båge
 • fönster
 • pilaster

Arenan

 • auditorium
 • kejsarens loge
 • arenans ingång
 • vomitorium
 • arena
 • kolonn
 • trappor
 • sektion
 • lucka för djur
 • gladiatorer

Colosseum

 • ellipsformad
 • huvudingång
 • välvd port
 • konsol
 • sockel
 • relief
 • korridor
 • båge
 • fönster
 • pilaster

Tvärsnitt

 • arena
 • auditorium
 • vomitorium
 • kejsarens loge
 • trägolv
 • sand
 • arenans ingång
 • burar och fängelsehålor
 • underjordiska gångar
 • servicerum
 • lucka för djur
 • servicetunnel med nischer

Tidsresa

Promenad

Berättarröst

Amfiteatrarna var normalt ellipsformade byggnadskonstruktioner som huvudsakligen användes vid cirkusspel.
Arenan omgavs av flera våningar med sittplatsrader varifrån publiken kunde beskåda striderna i säkerhet.

Colosseum, en av världshistoriens mest kända byggnader, var det romerska rikets mest ryktbara amfiteater. Byggandet inleddes under kejsaren Vespasianus regeringstid. Denna magnifika byggnad bredvid Forum Romanum, invigdes år 80 e.v.t. av Titus, kejsare Vespasianus efterträdare, och kompletterades under kejsare Domitianus regeringstid. Colosseums ursprungliga namn var Amphiteatrum Flavium efter den flaviska ätten som innehade makten då amfiteatern byggdes. Den enorma byggnaden sägs ha bytt namn under medeltiden och blev då uppkallad efter kolossalstatyn av kejsare Nero som stod vid sidan om byggnaden.

Colosseum var 188 meter lång, 156 meter bred och cirka 50 meter hög. Amfiteatern tros ha haft en publikkapacitet på mer än 50 000 åskådare. Kejsaren och hans förtrogna hade en egen loge ovanför huvudportarna. Amfiteaterns geniala arkitekter och ingenjörer skapade denna komplexa byggnadskonstruktion av kalksten, tuff och tegel. Det komplexa systemet av ingångar, trappor och korridorer fungerade utmärkt i praktiken. (Colosseums form och konstruktion inspirerade flera arkitekter vid konstruktionen av fotbollsarenor under 1900-talet).

Med hjälp av underjordiska gångar och inbyggda ramper fördes både gladiatorer och vilda djur upp till arenan från sina celler och burar. Genom att stänga kanalerna kunde arenan på Colosseum förändras till en konstgjord sjö, varvid olika sjöslag kunde iscensättas. På den översta (fjärde) våningen gav socklarna och konsolerna stöd åt de stora master på vilka soltak, som täckte nästan hela amfiteatern, fästes.

Många gladiatorer och djur miste sina liv i strider på arenan, i rent underhållningssyfte. Roms centrala amfiteater lockar än idag miljontals turister varje år. Dess skick är långt ifrån perfekt, men Colosseum är fortfarande en av de viktigaste symbolerna för kejsarstaden Rom. Kanske minns dagens besökare den medeltida engelske historikern, teologen och filosofen Beda den vördnadsvärdes ord: ”Så länge Colosseum står, står även Rom. När Colosseum faller, faller även Rom. När Rom faller, så skall även världen falla".

Relaterade objekt

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum...

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden...

Legenden om det gyllene äpplet

Historien om hur det trojanska kriget började är en av de mest kända grekiska myterna.

Invånare i det antika Aten

Den atenska demokratin byggde på att fria män som ägde mark och var över 21 år gamla hade...

Egyptisk farao och hans hustru (2:a årtusendet f.v.t.)

De egyptiska faraonerna var herrar över liv och död och dyrkades som gudar.

Antikens olympiska spel

Lär dig mer om de gamla olympiska spelens historia och dess renässans i modern tid.

Nero spelade och sjöng medan Rom brann

Är det sant att Nero medvetet satte eld på Rom?

Added to your cart.