Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Relaterat extramaterial

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden...

Germansk krigare (300-talet)

Fruktade germanska krigare som härjade från norra Europa mot söder hotade även det...

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen...

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska...

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken...

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot...

Salomos tempel (Jerusalem, 900-talet f.v.t.)

Salomos tempel har blivit en av judendomens viktigaste symboler.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett...

Added to your cart.