Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Chichén Itzá (1100-talet)

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Historia

Nyckelord

Chichén Itzá, maya människor, Toltec, Mexiko, Yucatánhalvön, Centralamerica, Världsarv, arkitektur, nekropolis, Spanska erövrarna, pyramiden, nativ, Medelålders, erövring, Amerika, historia, huvudstad, inbördeskrig

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilket nutida lands territorium ligger staden Chichén Itzá?
 • Till vilken civilisation hörde staden Chichén Itzá?
 • Vad är en cenote?
 • När tros staden Chichén Itzá ha grundats?
 • Vilket folk grundade staden Chichén Itzá?
 • Vilket europeiskt land erövrade Chichén Itzá 1531?
 • Vilket år erövrade Spanien Chichén Itzá?
 • Vem var den spanska conquistadoren som ledde erövringen av Chichén Itzá?
 • Vilken struktur fanns INTE i staden Chichén Itzá?
 • I vems ära byggdes den största trappstegspyramiden, El Castillo, i staden Chichén Itzá?
 • På vilken halvö låg staden Chichén Itzá?
 • Hur högt var Kukulcáns tempel?
 • Hur många trappsteg fanns på varje sida av trappstegspyramiden?
 • I det mesoamerikanska bollspelet skulle spelarna försöka få en boll igenom...
 • Hur lång var bollplanens centrala spelplan?
 • Vilket syfte tjänade kupolen på El Caracol, enligt arkeologer?
 • Vems staty stod troligen vid ingången till Krigarnas tempel?
 • Vad var diametern på den helige cenoten?
 • Vilken typ av sten består Yucatánhalvön av?
 • Vilken typ av offer utfördes vid den heliga cenote för att blidka regnguden i tider av torka?
 • Vad kallade spanjorerna Kukulcánpyramiden?
 • Vad är Tzompantli?
 • "El Caracol" har fått sitt namn efter...
 • Vad fanns INTE i staden Chichén Itzá (eller i närheten av den)?
 • Var fanns Jaguartronen?
 • Hur långa var sidorna på Kukulcánpyramiden?
 • Vilket djur finns avbildad på reliefer som pryder byggnaderna i Chichen Itza?
 • Vad är det som gör kroppshållningen på Chacmool-statyerna speciell?
 • I vilket material gjordes bollen i det mesoamerikanska bollspelet?
 • Under utgrävningen av vilken byggnad hittade arkeologerna Jaguartronen?
 • Huvudet på djuret som finns avbildat på Jaguartronen är vänt...
 • Vilken färg hade Jaguartronen ursprungligen?
 • Vad användes för att utforma jaguarens ögon?
 • Vilken form har tronen som hittades i Kukulcánpyramiden?

Scener

Chichén Itzá

 • Cenote Sagrado Den heliga brunnen - Ett naturligt slukhål där lokalbefolkningen utförde offerriter till den mayanska regnguden i tider av torka.
 • Tzompantli - Ett slags mur där pålar med skallarna från besegrade fiender och människooffer placerades.
 • Venus plattform
 • Slottet - Trappstegspyramiden "El Castillo" som fick sitt namn av de spanska conquistadorerna fungerade som tempel tillägnat mayaguden, Kukulcán, den befjädrade ormen.
 • Krigarnas tempel - En trappstegspyramid med en helgedom med två cella på toppen.
 • marknadsplats
 • "De tusen pelarnas torg"
 • Xtoloc cenote
 • bostäder
 • åkrar
 • Bollplanen - Platsen för den mesoamerikanska bollspelsritualen.
 • Örnarnas och jaguarernas plattform
 • Ossuariumet - De högsta prästernas tempel. En mindre version av El Castillo.
 • Observatoriet - Byggnaden kallades "Snäckan" av spanjorerna efter spiraltrappan som finns inuti. Byggnaden betraktas som unik eftersom dess form skiljer sig från den traditionella rektangulära formen. Den kan ha fungerat som ett observatorium.
 • Nunnehusen "Las Monjas" - Denna byggnad som fick sitt namn av spanjorerna, var förmodligen ett statligt palats.

Staden Chichén Itzá, som ligger i dagens Mexiko i Centralamerika, grundades av mayafolket på 400-talet. Staden som ligger på en kalkstensslätt på Yucatánhalvön, erövrades av toltekerna på 900-talet. Dessa två civilisationer bildade en militär allians och gjorde Chichén Itzá till huvudstad i det maya-toltekiska riket.

Under inbördeskriget som bröt ut på 1200-talet, förstördes ett stort antal byggnader i bränder. Chichén Itzá förlorade då sin roll och det blev slutet för stadens storhetstid. År 1531 erövrades staden av spanjorerna ledda av conquistadoren Francisco de Montejo. De tog över staden och senare tvingades mayafolket att fly mot den inre delen av halvön.

Staden återupptäcktes av europeiska resenärer på 1800-talet och arkeologiska utgrävningar påbörjades. Men än idag finns det outforskade områden kvar i staden Chichén Itzá.

Denna exceptionella ruinstad blev upptagen på Unescos världsarvslista 1988. I en internationell opinionsundersökning utsågs den också till ett av världens sju nya underverk 2007. Staden Chichén Itzá är en av de mest populära arkeologiska platserna i Mexiko, och den besöks av cirka 1,2 miljoner turister varje år.

Cenote Sagrado Den heliga brunnen

 • ca 60 m
 • ca 27 m
 • slukhål - En rund fördjupning eller ett slukhål i marken orsakat av sprickor i ytskiktet i karstområden. De tjänade som sötvattensbrunnar.
 • offer - Rituella offer utfördes för att blidka regnguden.

Yucatánhalvön är en stor kalkstensplatå utan floder. Det finns emellertid flera slukhål som kallas cenote. Ett slukhål är en rund fördjupning eller ett dräneringshål i marken orsakat av sprickor i ytskiktet. Dessa slukhål fungerade som sötvattenbrunnar för invånarna på halvön.

En av de viktigaste av dessa dammar kan ha varit Cenote Sagrado (helig cenote). Det var troligen en plats där lokalbefolkningen offrade till den mayanska regnguden i tider av torka. Arkeologer har funnit många artefakter och människoben på botten av cenoten, vilket tyder på att mayafolket offrade även människor till gudarna.

Bollplanen

 • Jaguartemplet
 • mur
 • bänk
 • stencirkel - De placerades på väggarna vertikalt längs mittlinjen, vanligen på sex meters höjd.
 • arena - Den största strukturen av detta slag i Centralamerika.
 • 30 m
 • ca 95 m
 • 8 m

Bollplanen i Chichén Itzá är den största bollplanen i Mesoamerika. Den är 168 m lång och 70 m bred med två 90 m långa murar på sidorna. Stenringar placerades på varje mur längs mittlinjen, vanligtvis på sex meters höjd. Spelarna skulle försöka få en massiv gummiboll genom dessa ringar utan att röra bollen varken med sina händer eller ben.

Spelet hade också ett rituellt ändamål, eftersom bollplanen ansågs vara en brygga mellan det jordiska och det himmelska. Utifrån samtida reliefer, tror man att spelarna i det förlorande laget offrades. Kaptenen för det förlorande laget avrättades förmodligen av det vinnande lagets kapten.

Tzompantli

 • upphöjd plattform
 • reliefer - Muren, där pålarna med skallar placerades, var dekorerad med reliefer föreställande döskallar, örnar som äter människooffers hjärtan och skelettkrigare.

Tzompantli var en slags mur som var typisk för den aztekiska, mayanska och den toltekiska civilisationen.
Skallar av besegrade fiender och människooffer sattes på lodräta och vågräta pålar. Pålarna placerades sedan på denna plattform för offentlig visning.

Slottet "El Castillo"

 • helgedom - En sex meter hög helgedom byggd på den översta terrassen och som användes för att utföra människooffer.
 • 91 trappsteg - Finns på varje sida av pyramiden, i 45 graders vinkel.
 • 9 terasser - Fyrkantiga med en höjd på 2,5 m.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

En av de mest betydelsefulla strukturerna i Chichén Itzá var trappstegspyramiden El Castillo, som fick sitt namn av de spanska conquistadorerna, och som på svenska betyder ”Slottet”. Denna byggnad fungerade som tempel till mayaguden, Kukulcán, den befjädrade ormen. Forskningar tyder på att trappstegspyramiden byggdes ovanpå på en äldre, mindre pyramid. Pyramiden har en kvadratisk bas med sidor som mäter 55 meter i längd och som är orienterade mot de fyra väderstrecken. Den 30 meter höga pyramiden består av nio terrasser. Fyra trappor i 45 graders vinkel, vardera bestående av 91 trappsteg, leder till den översta terrassen, där en sex meter hög helgedom står.

Under utgrävningar fann arkeologerna en Chacmool- och en jaguarstaty i en av de inre kamrarna i den pyramid som tjänade som grund för El Castillo. Chacmoolstatyn fungerade som ett offeraltare, medan jaguarstatyn förmodligen var en tron.

Krigarnas tempel

 • trappstegspyramid
 • helgedom
 • Chacmool - Karaktäristiska förkolumbianska skulpturer som förmodligen föreställer regnguden. Den platta ytan kan ha används för offergåvor.
 • "De tusen pelarnas torg"

Den centrala delen av byggnadskomplexet fick sitt namn efter de pelare vars reliefer föreställer krigare. Det är värt att notera att alla pelare visar olika personer.
En Chacmoolstaty stod på toppen av trappstegspyramiden, vänd mot trappan. Ingången till helgedomen låg bakom den.

Ossuariumet

 • helgedom
 • trappstegspyramid
 • trappor

Trappstegspyramiden som kallas Ossuariumet, är en mindre version av El Castillo. En trappa inne i templet på toppen av pyramiden leder till en grotta som ligger 12 meter nedanför.
Templet döptes först till de "Högste prästernas gravbyggnad" av arkeologen Edward H. Thompson, eftersom han hade hittat begravningsartefakter och människoben i grottan när han grävde ut den i slutet av 1800-talet.
Dagens arkeologer håller dock inte med Thompsons uppfattning och tror inte att pyramiden var en gravbyggnad.

Observatoriet "El Caracol"

 • observatorium (?) - Enligt en populär teori är dörrarnas och fönstrens placering anpassade efter vissa astronomiska fenomen.
 • fyrkantig plattform

Byggnaden som heter "El Caracol" ("snäcka" på svenska) efter spiraltrappan som finns inuti, är en cylindrisk struktur byggd på en stor kvadratisk plattform. Byggnaden betraktas som unik i staden, eftersom traditionella mayabyggnader hade en rektangulär bas.
Enligt vissa teorier, fungerade El Caracol som ett observatorium, eftersom dörrarnas och fönstrens placering är anpassade för vissa astronomiska fenomen (t.ex. Venuspassagen).

Nunnehusen "Las Monjas"

Byggnaden som kallades "Las Monjas", eller "Nunnehusen" av de spanska erövrarna, är den bäst bevarade strukturen i staden Chichén Itzá. Detta enastående verk ur den toltekiska arkitekturen var förmodligen ett statligt palats, i motsats till vad dess namn antyder.

Chacmool

Chacmool-skulpturerna är karakteristiska konstverk från den förkolumbianska eran i Mesoamerika. De skildrar en figur vilandes på armbågarna med huvudet vänt 90 grader i sidled. Namnet "Chacmool" är inte ett ursprungsamerikanskt namn utan kommer från Augustus Le Plongeon, en antikvarie som studerade staden Chichén Itzá.

Skulpturerna är förmodligen relaterade till människooffer. Denna teori understöds av de stenskålar eller stentallrikar som vilar på figurernas magar och som kan ha använts för offergåvor. Chacmool-skulpturerna var alltså en kanal mellan människovärlden och gudavärlden.

Chacmool-skulpturen som visas i animationen, hittades i en kammare i en gammal pyramid inne i Kukulcánpyramiden (El Castillo), nära Jaguartronen.

Jaguartronen

Under utgrävningarna av Chichén Itzá på 1920- och 1930-talet, hittade mexikanska arkeologer en dold, hemlig kammare inne i Kukulcánpyramiden.
I mitten av kammaren fann man en Chacmool-staty. I en mindre, inre kammare upptäcktes en tron i form av en jaguar. Jaguaren med huvudet vänt 90 grader åt vänster, var ursprungligen röd. För ögonen och kroppens utsmyckningar användes inläggningar av jadesten.

Animation

Berättarröst

Staden Chichén Itzá, som ligger på Yucatánhalvön i dagens Mexiko, grundades av mayafolket på 400-talet. Staden erövrades senare av toltekerna och de två civilisationerna bildade en militärallians. Chichén Itzá gjordes till det maya-toltekiska rikets huvudstad och en unik blandning av de två folkens kultur och konst uppstod.

De viktigaste templen byggdes i mitten av staden. Det allra viktigaste var trappstegspyramiden som fungerade som ett tempel tillägnat den mayanska guden, Kukulcán. Det kallades "El Castillo" av spanjorerna vilket betyder ”slottet” på svenska.

Den största mesoamerikanska bollplanen ligger inte långt från El Castillo. Bollspelen hade viktiga rituella aspekter och innefattade ofta människooffer.

Ett byggnadskomplex som blivit känt för sina skulpterade pelare, nämligen Krigarnas tempel, ligger i andra änden av den stora öppna platsen med dess långa murar.

Lite längre bort från de allmäna områdena under kolonnaderna, står de högsta prästernas tempel, Ossuariumet, som är en mindre version av Kukulcánpyramiden.

El Caracol, byggnaden som kan ha fungerat som ett observatorium byggdes nära Ossuariumet.

Staden var omgiven av åkrar. Vattnet som behövdes för bevattning och för invånarnas och djurens vattenförsörjning, hämtades från naturliga slukhål, så kallade cenotes. De flesta bostäderna låg i utkanten av staden.

Efter den spanska erövringen lämnade mayafolket staden som då förlorade sin betydelse. Den återupptäcktes av europeiska resenärer och arkeologer på 1800-talet. Sedan dess har ruinstaden Chichén Itzá tagits upp på Unescos världsarvslista och blivit utsedd till ett av världens sju nya underverk.

Relaterade objekt

Aztek-krigare (1400-talet)

De skräckinjagande aztek-krigarna lyckades inte stoppa de spanska conquistadorerna med sina primitiva vapen.

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat som styrdes av Tlatoani.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Inkakrigare (1400-talet)

Inkafolkets rudimentära vapen var otillräckliga i kampen mot de spanska conquistadorerna.

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Added to your cart.