Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Relaterat extramaterial

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellväggar, de är några få mikrometer långa

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Added to your cart.