Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Relaterat extramaterial

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Added to your cart.