Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Relaterat extramaterial

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Added to your cart.