Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk spetsig för.

Relaterat extramaterial

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer var det första fungerande, motordrivna, tyngre-än-luft flygplanet och det...

Sopbilar

Sopbilar är viktiga aktörer i städernas dagliga liv.

Maglevtåg

Maglevtåget är ett av de modernaste transportmedlen och det kan färdas i hastigheter över...

Junkers JU-52 (1932)

Det mest populära transportflygplanet före andra världskriget som tillverkades i Europa.

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Added to your cart.