Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan splittrade också många familjer.

Historia

Nyckelord

Berlinmuren, Berlin, vägg, Västberlin, Östberlin, Västtyskland, Östtyskland, det kalla kriget, stormakt, symbol, Ram, huvudstad, kommunism, socialismen, öst, Väst, blockad, Berlin blockad, betongvägg, vakttorn, förtryck, Tyskland, historia, symbolisk, förtryckta

Relaterade objekt

Frågor

 • När grundades Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland)?
 • När grundades Tyska demokratiska republiken (Östtyskland)?
 • Vilken av de allierade hade inte någon sektor i Berlin?
 • När inträffade Berlinblockaden?
 • Vem inledde blockaden mot Berlin?
 • Hur lyckades USA och dess allierade upprätthålla leveranser till det avskurna Västberlin?
 • Vilken del av Berlin omgavs av Sovjetunionen under blockaden?
 • Ange hur många sektorer de allierade delade upp Berlin i.
 • Vilket land tog kontrollen över Västberlin?
 • Vad kallas perioden som präglades av skarpa motsättningar mellan öst (främst Sovjetunionen) och väst (främst USA) utan några direkta militära insatser?
 • När grundades Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO)?
 • Vilken funktion har NATO?
 • När grundades Warszawapakten?
 • Vilken funktion hade Warszawapakten?
 • Vilken av nedanstående händelser ägde INTE rum under kalla kriget?
 • Vilken viktig aktör i kalla kriget dog år 1953?
 • Hur betraktades Västtysklands inträde i NATO av det sovjetiska ledarskapet?
 • Vad hände under året då Västtyskland gick med i NATO?
 • När gick Västtyskland med i NATO?
 • Vad var den främsta anledningen till att Berlinmuren byggdes?
 • Vilket år byggdes Berlinmuren?
 • Är det sant att några personer lyckades fly till Västberlin genom muren?
 • Är det sant att Berlinmuren byggdes runt Östberlin?
 • Är det sant att Berlinmuren splittrade många familjer?
 • Är det sant att Berlinmuren saknade gränsövergångar?
 • Vilket år föll Berlinmuren?
 • Vilket av nedanstående exempel var INTE en del av Berlinmuren?
 • Vilket av nedanstående exempel var INTE en del av Berlinmuren?
 • Vilken färg hade den östra sidan på muren?
 • Hur hög var Berlinmuren?
 • Hur många östtyska soldater vaktade muren under en vanlig dag?
 • Vad kallades den mest kända gränsövergången mellan Öst- och Västberlin som kontrollerades av USA?
 • Vad fanns på murens västra sida?
 • På vilket sätt var det omöjligt att fly från Östtyskland genom muren?

Scener

Relaterade objekt

U-2 Dragon Lady (USA, 1957)

Detta effektiva spaningsplan har använts av CIA sedan kalla kriget.

Brandenburger Tor

Det neoklassiska monumentet är ett av Berlins och Tysklands mest kända landmärken.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Historisk karta (platser)

Hitta historiskt viktiga platser på blindkartan.

Klädsel (Västra Europa, 1960-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen under en given epok och i en given region.

Klädsel (Västra Europa, 1980-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen under en given epok och i en given region.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Konstruktion av ett elementhuset

Byggnader uppförda med prefabricerade betongelement var vanliga i de forna Öststaterna .

RT-2PM Topol interkontinental ballistisk robot (Sovjetunionen, 1985)

En mobil, kärnvapenbärande ballistisk robot som utvecklades under de sista åren av kalla kriget.

Tysk soldat (andra världskriget)

Wehrmachts soldater under andra världskriget var välutbildade och utrustade med moderna vapen.

Added to your cart.