Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Relaterat extramaterial

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellväggar, de är några få mikrometer långa

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Added to your cart.