Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Bakterier (avancerad)

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Biologi

Nyckelord

bacillus, bakterie, Grampositiv, gram~~POS=TRUNC färgning~~POS=HEADCOMP, Gramnegativ, lactic acid bacterium, gene, polysackarid, antibiotikum, flagell, pilus, DNA, cytoplasma, cilium, cellvägg, plasmid, binary fission, prokaryot, kosmopolitiska, endotoxin, peptidoglycan, tok, endospore, kolera, plåga, salmonella, gonokockinfektion, diphtheria, Borrelia, gastric ulcer, lunginflammation, Escherichia coli, hjärnhinneinflammation, tarm, syfilis, infektion, biologi, mikrobiologi, Organism

Relaterade objekt

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Added to your cart.