Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Avskogning

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Geografi

Nyckelord

skog förstör, regnskog, Mänsklig aktivitet, miljöförorening, förbränning, erosion, klimatförändring, Global uppvärmning, miljöskador, miljöproblem, miljöskydd, industrin, jordbruk, djurhållning, biologisk mångfald, förorening, amazonas, Afrika, Indonesien, Jord, Earth globe, Omgivning, oljepalmer, kaffe, kakaobönor, tropiskt klimat, utdöende, slocknat, samhälle, kulturgeografi, geografi, biologi

Relaterade objekt

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för utrotade djurarter.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Added to your cart.