Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Avsaltning av havsvatten

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Teknik

Nyckelord

havsvatten, avsaltning, Avsaltningsanläggning, vatten, Omvänd osmos, destillatören, destillationsapparat, Destillering, Jonbyte, Elektrodialys, semipermeabelt membran, dricksvatten brist, salt, drickvatten, natriumklorid, elektrod, miljöskador, havet, teknik, geografi

Relaterade objekt

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för levande organismer.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar ett vattentorn?

Denna animation visar strukturen i ett vattentorn.

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Added to your cart.