Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Geografi

Nyckelord

avloppsrening, avloppsvatten, filtrering, sedimentering, vattenrening, mekanisk behandling, kemisk behandling, biologisk behandling, avlopp, Kanal, bioreaktor, allmännyttiga företag, tjänsten, natur, geografi

Relaterade objekt

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Added to your cart.