Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Atmosfärens cirkulation

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Geografi

Nyckelord

Atmosfärisk cirkulation, Trade Wind, polarvinden, Wester, Corioliseffekten, tropiska zonen, tempererade zonen, kall zon, jetström, cyklon, anticyklon, atmosfärisk cell, solstrålning, uppvärmning, atmosfär, Jord, troposfären, lufttryck, vind, stiltje, natur, geografi

Relaterade objekt

El Niño

Ett periodiskt klimatmönster som uppstår över Stilla havets tropiska delar ungefär vart femte år.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Kapten Cooks första resa

James Cooks legendariska världsomsegling visade sig enormt värdefull för vetenskapen.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.