Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Historia

Nyckelord

Ara Pacis, Augustan, Augustus, Ara Pacis Augustae, Pax, altare, fredsavtal, Rom, Római Birodalom, Marsfältet, byggnad, struktur, arkitektur, religion, lättnad, marmor, fris, Hispania, Gallien, senat, procession, mytologi, gudar, Konst, antiken, historia

Relaterade objekt

Scener

Altaret

 • processionsfris (norra väggen) - Denna processionsfris består av 46 figurer som avbildar liktorer, präster, senatorer och medlemmar av den kejserliga familjen. Bland dessa återfinns Lucius Caesar (barnbarn till Augustus), Julia den äldre (dotter till Augustus), Octavia Minor (syster till Augustus) och Iullus Antonius (styvson till Octavia Minor).
 • utskuret ornament - De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor, blommor och fåglar, till exempel Apollos svan som var en av Augustus favoriter. Deras symmetri symboliserar naturens harmoni.
 • meanderbård
 • Lupercal panelen - Denna panel skildrar scenen när herden Faustulus upptäcker Romulus och Remus som diar en varghona. Under tiden övervakas de av krigsguden Mars. Namnet på panelen kommer från grottan Lupercal.
 • huvudingång
 • Aeneas panel - En teori antyder att den centrala figuren i denna panel är den trojanska hjälten Aeneas som ger offergåvor till Penater, hemmets beskyddare. Detta styrks av Vergilius Aeneiden, en berättelse i vilken Aeneas sägs ha offrat en sugga och trettio kultingar vid sin ankomst till Italien. Dock finns en annan teori enligt vilken den centrala figuren i denna panel är Numa Pompilius, Roms fredliga andra konung. Detta stödjs av det faktum att det finns en byggnad i bakgrunden som påminner mycket om Janustemplet med sina stängda portar.
 • Augustus - Han var den första romerska kejsaren. Han regerade från 27 f.v.t. till 14 e.v.t. och lade grunden till Pax Romana, den romerska freden.
 • monument - Den består av två delar: altaret som står på ett trappstegspodium och själva väggen. Sidorna på det 4,6 meter långa rektangulära monumentet mäter 11,62 och 10,62 meter.
 • processionsfris (södra väggen) - Denna processionsfris består av präster och andra tjänstemän samt Augustus, Marcus Vipsanianus Agrippa (Augustus svärson), Livia Drusilla (Augustus hustru), Tiberius (Augustus adopterade son), Antonia den yngre (Augustus yngre syskonbarn), Nero Claudius Drusus (Augustus styvson), Antonia den äldre (Augustus äldre syskonbarn) och Gnaeus Domitius Calvinus (Augustus general).
 • Tellus panelen - Den sittande centrala figuren, omgiven av symboler för fruktbarhet och framgång, skildrar en gudinna, troligtvis jordens gudinna Tellus Mater (eller Terra Mater), Moder Jord. På hennes högra sida finns en figur som rider på en svan vilken symboliserar landvindarna. På hennes vänstra sida finns en figur som sitter på en sjöorm vilket symboliserar havsvindarna. Det påstås att dessa tre figurer kan vara en allegori över jord, vatten och vind. Andra teorier ger uttryck för att den centrala figuren kan representera Italien, Venus (kärleksgudinnan) eller Pax (fredsgudinnan). Den sista teorin, att det är Pax, kan berättigas av själva syftet att uppföra altaret.
 • Roma panelen - Denna panel skildrar en kvinnlig krigare som sitter på en hög med fiendens vapen och därmed skapar fred. Den mest accepterade teorin är dock att kvinnan är gudinnan Roma som personifierar den romerska staten och imperiet.
 • ingång

Ara Pacis

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Insidan

 • altarets sidovinge - Detta arkaiska element är dekorerat med bevingade lejon och voluter, det visar på ett hellenistisk inflytande.
 • utsmyckad vägg - Den övre delen av väggens insida är dekorerad med utskurna kransar sammanflätade med frukter och oxskallar som symboliserar offergåvor. Ovanför kransarna finns offerskålar. Den nedre delen av väggen symboliserar en typ av trästaket som omgav traditionella romerska offeraltare.
 • Vestaler - De var Vestaprästinnor som passade den heliga elden. De bodde i Vestatemplet på Forum Romanum. Vesta var eldens, den husliga härdens och hemmets gudinna. Hennes grekiska motsvarighet är Hestia.
 • oxskalle
 • korintisk pelare
 • girland

Ovanifrån

 • trappstegspodium
 • altare
 • vägg - Altaret är omgivet av en lång vägg utan tak. Det finns två dörröppningar på väggens östra och västra sida, genom vilka altaret kan nås.

Animation

 • utskuret ornament - De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor, blommor och fåglar, till exempel Apollos svan som var en av Augustus favoriter. Deras symmetri symboliserar naturens harmoni.
 • meanderbård
 • huvudingång
 • Augustus - Han var den första romerska kejsaren. Han regerade från 27 f.v.t. till 14 e.v.t. och lade grunden till Pax Romana, den romerska freden.
 • trappstegspodium
 • altare

Berättarröst

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Relaterade objekt

Romersk senator och hans hustru under antiken

Senatorer, medlemmar av den högsta sociala klassen i antikens Rom, bar toga med purpurröda kanter.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Pantheon (Rom, 2:a århundradet)

Pantheon uppfördes som ett tempel för alla de romerska gudarna under den romerska kejsaren Hadrianus regeringstid.

Pompejus teater (Rom, 1:a århundradet, f.v.t.)

Teatern som byggdes på uppdrag av Gnaeus Pompejus Magnus var den första permanenta stenteatern i antikens Rom.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Slaget vid Actium (31 f.v.t.)

I slaget, som utkämpades vid det antika Greklands kust, vann Octavianus en avgörande seger över Antonius.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Added to your cart.