Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Apollo 15 (månbil)

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Geografi

Nyckelord

Apollo 15, Lunar Rover, Måne, Apollo-programmet, månlandare, Månlandning, USA, månsten, Dave Scott, James Irwin, Alfred Worden, Falcon, rymddräkt, planeten, Yttre rymden:, rymdforskning, astronomi, geografi, _javasolt

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken av dessa befattningar innehade ingen av besättningsmedlemmarna på Apollo 15?
 • Vem var befälhavare på Apollo 15?
 • Hur många personer bestod besättningen på Apollo 15 av?
 • Vilket år ägde uppdraget Apollo 15 rum?
 • Vilket uppdrag inom Apolloprogrammet var Apollo 15 ?
 • Vad var anropssignalen för Apollo 15:s kommandomodul?
 • Vad var anropssignalen för Apollo 15:s månlandare?
 • Vilket fordon landade på månens yta under uppdraget Apollo 15?
 • Hur många astronauter klev ut på månen under uppdraget Apollo 15?
 • Hur skiljde sig INTE uppdraget Apollo 15 åt från tidigare uppdrag inom Apolloprogrammet?
 • Vem spelade en viktig roll i utformningen av månbilen?
 • Vilket av följande stämmer INTE in på månbilen?
 • Vad drevs månbilen av?
 • Är det sant att alla hjul på månbilen drevs oberoende av varandra?
 • Är det sant att månbilen som användes i uppdraget Apollo 15 användes i ytterligare två Appollouppdrag?
 • Vilket material tillverkades hjulen på månbilen av?
 • Vad ingick INTE i månbilens utrustning?
 • Vad användes för att styra månbilen?
 • Från vilket säte styrdes månbilen?
 • Är det sant att månbilen, enligt reglerna, endast fick styras av uppdragets befälhavare?
 • Vad var månbilens maximala hastigheten på månens yta?
 • Ungefär hur många dagar spenderade astronauterna på månen under uppdraget Apollo 15?
 • Vad var det totala avståndet månbilen färdades på månens yta?
 • Vad var den totala vikten på de stenprover som samlades in från månen under uppdraget Apollo 15?
 • Hur länge varade uppdraget Apollo 15 (från uppskjutningen till återvändandet)?
 • Var landade besättningen på Apollo 15?
 • Varför fanns hjulskydd på månbilen?
 • Hur många hjul hade månbilen?
 • Hur mycket vägde månbilen?
 • Hur långt ifrån månlandaren färdades månbilen som mest?
 • Vilket påstående stämmer in på månbilen som användes under uppdraget Apollo 15?
 • Vilken typ av batterier användes i månbilen?
 • Var på månen landade månlandaren?
 • Under hur många uppdrag har astronauter klivit ut på månens yta?

Scener

Uppdraget Apollo 15

 • månlandare (Falcon)
 • månbil (Rover)
 • USA:s flagga
 • månbilens emballage
 • markprovtagningsutrustning
 • kamera
 • laser retroreflektor
 • inaktiv seismograf

Månbil

Konstruktion

 • flexibla hjul av titan
 • borrset
 • dammskydd
 • verktygslåda
 • säten
 • T-formad handkontroll
 • manuell kamera
 • rundstrålande antenn med låg kapacitet
 • riktningsantenn med hög kapacitet
 • fjärrstyrd färgkamera
 • silver-zink batteri
 • 16 mm och 70 mm filmrullebehållare

Specialtillverkade hjul

Promenad

Animation

 • flexibla hjul av titan
 • borrset
 • dammskydd
 • verktygslåda
 • säten
 • T-formad handkontroll
 • manuell kamera
 • rundstrålande antenn med låg kapacitet
 • riktningsantenn med hög kapacitet
 • fjärrstyrd färgkamera
 • silver-zink batteri

Berättarröst

Apollo 15 var det nionde bemannade uppdraget inom USA:s Apolloprogram. Målen för uppdraget var ambitiösa. Man skulle tillbringa en relativt lång tid på månens yta, och genomföra grundliga vetenskapliga undersökningar med en utökad uppsättning instrument.

Rymdfärjan, med tre besättningsmedlemmar, sköts upp från Kennedy Space Center den 26 juli 1971. Befälhavaren Dave Scott och månlandarens pilot, James Irwin, landade på månens yta vid Hadley–Apennine regionen på uppdragets femte dag. Alfred Worden, kommandomodulens pilot, stannade kvar på rymdfärjan och genomförde vetenskapliga observationer medan rymdfärjan befann sig i omloppsbana runt månen.

De två astronauterna klev ut på månens yta från månlandaren Falcon vid tre tillfällen. De var klädda i en ny typ av rymddräkt under uppdraget. De samlade ihop en stor mängd sten- och sandprover, genomförde ett stort antal mätningar och byggde den fjärde forskningsstationen på månen.

Uppdragets viktigaste element var användandet av den första månbilen på månens yta.
Månbilen designades av en grupp ingenjörer under ledning av den ungerska fysikern Ferenc Pavlics. Den var utrustad med ett stort antal instrument med syfte att genomföra geologisk forskning. Månbilen var ett lättviktigt, fyrhjuligt fordon med hög lastvikt.
För att underlätta transport och installation, hade bilen ett hopfällbart chassi. Hjulen drevs av separata elmotorer. Även om dess maxhastighet var 18–20 km/h, var bilens medelhastighet på månen bara 8–12 km/h på grund av terrängförhållandena.

Fordonet styrdes från vänstersätet, med en T-formad handkontroll. Även om det inte specificerades i regelverket, var det befälhavarens privilegium att köra månbilen. För att förbättra rörligheten byggdes den med ett upphöjt underrede. Hjulen var tillverkade av titannät.
Månbilen färdades sammanlagt 27,9 km under de tre dagar som uppdraget på månens yta varade och den samlade ihop 77 kg stenprover.

Månlandaren lämnade månen och dockades på rymdfärjan den 2 augusti och besättningen landade i Stilla havet fem dagar senare. Under det mer än 12 dagar långa uppdraget, placerade besättningen ut en mängd nya instrument och samlade in material och data för vetenskaplig forskning.

Senare kom månbilar att användas även i uppdragen Apollo 16 och Apollo 17. Alla tre fordonen lämnades kvar på månens yta.

Relaterade objekt

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

How does it work? - Laser

Lasers are devices capable of emitting narrow, monochrome, high intensity beams of light.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet, som är ett rymdteleskop, sköts upp av NASA för att upptäcka jordliknande planeter utanför vårt solsystem.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Tyngdlöshet

Ett rymdskepp i bana befinner sig konstant i fritt fall.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Vårt astronomiska grannskap

En presentation av närliggande planeter, stjärnor och galaxer.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiska satelliten var den första rymdfarkosten som sköts upp i rymden (oktober 1957).

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Added to your cart.