Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Relaterat extramaterial

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Lama

Ett djur som förekommer i Anderna och som används som lastdjur samt håll för köttets och ullens...

Varg

Domesticeringen av vargar började för mer än 10 000 år sedan. Efter människor är de det mest...

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är...

Predation

Rovdjuren som ligger högst i näringskedjan livnär sig på andra djur.

Snöleopard

Ett farligt rovdjur som lever i snötäckta bergsregioner. Av alla kattdjuren hoppar snöleoparden...

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna...

Pärla

Vissa musslor producerar pärlor, det sker som en bieffekt av deras skyddsmekanism mot...

Added to your cart.