Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Allmännyttiga anläggningar

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Geografi

Nyckelord

allmännyttiga företag, tråd, vattenförsörjning, gasförsörjning, avlopp, telekommunikation, fjärrvärme, tjänsten, elnätet, elektrisk ström, drickvatten, naturgas, avloppsvatten, kokande vatten, utfällning, konsumenter, geografi

Relaterade objekt

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Hur fungerar ett vattentorn?

Denna animation visar strukturen i ett vattentorn.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Added to your cart.