Stephenson Rocket (1829)

Stephenson Rocket byggdes av den engelska ingenjören George Stephenson inför en loktävling år 1829.

Relaterat extramaterial

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent-Motorwagen betraktas allmänt som det första fordonet som drevs av en förbränningsmotor.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbaserade transportmedlet i storstäder.

Containerfartyg

Sjöhandelsvägar av containerfartyg som dök upp och bredde ut sig efter andra världskriget bildar...

Hur fungerar hissen?

Denna animation visar hur en hiss fungerar.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Sopbilar

Sopbilar är viktiga aktörer i städernas dagliga liv.

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först togs för en leksak, speglar väl den tekniska utvecklingen...

Otto Lilienthals glidflygplan

Den tyske ingenjören, Otto Lilienthal var den första personen som lyckades flyga med ett...

Added to your cart.