Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtlivet beroende på höjden.

Relaterat extramaterial

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på...

Jordmåner (sektioner)

Denna animation visar olika jordmåner.

Förkastning (gymnasienivå)

På grund av vertikala krafter uppstod sprickor i bergartslagret och bitarna försköts uppåt eller...

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Varför är havet salt?

Ungefär 71 % av jordens yta täcks av vatten. Men varför finns det två typer av vatten på jorden,...

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Jordens vatten är i en ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer såsom...

Added to your cart.