Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Relaterat extramaterial

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter och som spelar en avgörande roll i fotosyntesen.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA som kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

NAD, NADP, NADPH

NAD är ett koenzym som spelar en avgörande roll framför allt i katabola processer, medan NADP...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Added to your cart.