Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Вероватноћа

Вероватноћа

Континуиране и дискретне функције вероватноће са параметрима.

Математика

За вежбање

Flash

Ознаке

Вероватноћа, функција, графикон, дисперзија, Бернули дистрибуција, Гаусова расподела, Поиссонова расподела, дискретна расподела вероватноће, континуирано дистрибуција, униформна дистрибуција, биноминална дистрибуција, геотермална, нормална расподела, значити, Очекивана вредност, standardna devijacija, варијација, понављање, случајна променљива, дисперзија

Повезни алати

Added to your cart.