Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Само развијени дигитални дневник је образовни информациони систем, који на јединственом интерфејсу омогућава извршење административних и организационих задатака, које се у школама свакодневно обављају. Коришћењем mozaLog-а рад са класичном, папирном дневником постаје сувише напоран и дуготрајан.

Школа

оперативна такса

200

EUR

/ Година

Ученик

накнада за коришћење

6

EUR

/ Ученик / Година

Пробајте сад.

Приступ електронском школском дневнику је одобрен за кориснике са следећим нивоима овлашћења.
Демо верзија дневнка може бити испробана са корисницима свих нивоа, али су поједине функције доступне искључиво у комплетној верзији.

Наставник

Директор

Родитељ

Ученик

Администратор

Стартовање демо верзије као наставник.
 • Вођење часова
 • Чување наставног материјала
 • Оцењивање током и на крају школске године
 • Обавештења о ученику
 • Оцене ученика
 • Дневни изостанци
 • Преглед распореда часова
 • Похвале и укори
 • Планирање контролних задатака и обавештавање ученика
 • Слљње имејла наставницима, родитељима, ученицима
 • Статистике за напредовање, учење, изостанке
Стартовање демо верзије као директор.
 • Импортовање података за дневник (ученици, наставници, распоред часова)
 • Уређивање распореда часова
 • Управљање школским редом
 • Замене, пропуштени часови
 • Замене часова, измештени часови
 • Колективни часови
 • Подаци о наставницима, ученицима, родитељима
 • Управљање корисницима
 • Завршетак школске године
 • Штампање комплетног дневника
 • Статистике за напредовање, учење, број ученика и изостанака
 • Школска подешавања
 • Речник података

Опционална могућност за права наставника

Стартовање демо верзије као родитељ.

Преглед школских података о ученику:

 • Дневни часови, наставни материјали
 • Школски извештаји, сертификати
 • Похвале и укори
 • Дневни изостанци
 • Статистика о изостанцима
 • Седмични распоред часова
 • Лични подаци
 • Слање поруке наставницима, пријава за консултације
 • Имејл обавештења о оценама ученика, изостанцима, похвалама, укорима, школским програмима и плановима
Стартовање демо верзије као ученик.
 • Дневни часови, наставни материјали
 • Школски извештаји, сертификати
 • Похвале и укори
 • Дневни изостанци
 • Седмични распоред часова
 • Лични подаци
 • Слање поруке наставницима
 • Управљање летњом праксом и заједничким сервисом
 • Имејл обавештења о оценама ученика, изостанцима, похвалама, укорима, школским програмима и плановима
Стартовање демо верзије као администратор.
 • Импортовање података дневника (ученик, наставник, распоред часова)
 • Уређивање распореда часова
 • Управљање школским правилима
 • Замене, пропуштени часови
 • Замене часова, измештени часови
 • Колективни часови
 • Подаци о наставницима, ученицима, родитељима
 • Управљање корисницима
 • Завршетак школске године
 • Штампање комплетног дневника
 • Статистике за напредовање, учење, број ученика и изостанака

Опционална могућност за права наставника

Кориснички интерфејс и ставке менија су приказани на изабраном језику. Садржај дневника, као што су имена ученика или предмета, су наведени као примери и појавиће се на енглеском језику.

Наручите

Зашто баш mozaLog ?

Дуступан

Дигитални дневник је доступан са сваком рачунару, таблету и смартфону који је повезан са интернетом. За коришћење није потребно инсталирати додатног програма, потребан је само један интернет прегледач.

Стабилан

Непрекидни рад наше услуге дигиталног дневника нон-стоп у 24 сати обезбеђују широкопојасни сервери, како би га преко интернета истовремено користио више хиљаду корисника.

Свестрани

mozaLog знатно смањује административна оптерећења, осим тога може бити интерфејс за ефикасну комуникацију унутар установе и са родитељима. Коришћење интерфејса је једноставна и не захтева више од основне компјутерске вештине.

Безбедан

За безбедност рада су одговорни стручњаци, који свакодневно сачувају потпуну базу података дигиталног дневника.

Комуникација

mozaLog омогућава директну комуникацију на високом нивоу између одржаватеља и повезаним установима, као и између школовође, наставнике, ученике и родитеље.

Лако се може проверити темпирање и извршење задатака, као и целе администрације. Онлајн веза између одржаватеља и повезаним установима под његовом контролом.

Дигитални дневник са поједностављењем организационих и администрационих послова и подржавањем комуникације може допринети ефикаснијем и бољем рад образовног система, побољшајући квалитет образовања.

Уз помоћ дигиталног дневника одржаватељ има ажурне информације о личним и радним подацима наставника, о броју ученика, о статистици успеха, напредовања у градиву и изостанака.

Дневни задаци, оцењивање, изостаци

Систем омогућава наставницима да школску администрацију ураде брзо, било где уз помоћ било ког савременог рачунарског уређаја. Наставници могу радити на сопственој страници, једноставно могу уписати градиво школског часа, могу прегледати рад у појединим разредима, надокнадити евентуалне заостатке или чак оштампати целогодишњи дневник оцена.

Приликом уписа оцене уз њих се може додати напомена или тип оцене. То омогућава наставнику да се након више месеца потсети на околности оцењивања. По потреби се претходне оцене могу променити.

Осим саме чињенице изостанка могу се уписати кашњења, ослобађања или евентуалан недостатак школског прибора.

Једноставна администрација, статистике, извештаји

mozaLog је погодан за импорт података ученика из централног информационог система. После тога потребно је унети евентуалне промене података, како би се информациони систем ажурирао. mozaLog само за један клик направи статистуку свих података ученика (оцене, изостајање), који су у тренутку доступни разредној старешини, директору чак и државном образовном систему.

mozaLog је погодан за израчунавање једноставних и пондерисаних просека, односно за индивидуално оцењивање контролних задатака, како би се обезбедила вишестрана анализа школских успеха.

У статистици изостанака се лако могу прегледати и пратити оправдане и неоправдане изостанке. Код регистрације изостанака могуће је подесити ограничење процената. Систем аутоматски означава ученике, које из неког предмета достижу ове границе и истиче их у статистици.

Распоред часова, замене

За унос распоред часова mozaLog пружа више решења. Могуће је импорт распоред часова, који су направљени са aSc урећивачем распореда, али програм је компатибилан и са Excel табелама. mozaLog садржи сопствени уређивач распоред часова, како би се лако могло променити евентуалне промене током школске године.

Систем може управљати замене часова, замене наставника без додатне администрације за наставнике. Поред редовне наставе, mozaLog такође може да управља школске догађаје (свечаности, приредбе, екскурзије).

Дигитални дневник управља часове редовне наставе и ваннаставне активности. Могу се забележити редовне и ванредне активности. У mozaLog-у можете уписати све активности, који се не могу уметнути у свакодневне редовне наставе.

За неочекиване замене можете користити mozaLog да би оштампали листу наставника, који су у датом термину слободни, истичући оне, који одговарају по струци, али и оне, који у разреду предају друге предмете. Пружа могућност за администрацију надзора, заједничких часова и замену часова. Замењене часове наставник уписује на исти начин, као и наставне часове. Могу се и привремене замене уписати, ако је наставник трајно одсутан.

Предности за школску управу

Пошто сви школски сарадници користе један заједнички дневник, преглед и контрола школске администрације постаје једноставнија. Време за документацију се такође знатно смањује, како би се постигла жељена ажурна администрација и како би остало више времена за педагошки рад. Систем свима пружа једноставан и разумљив преглед школског рада.

У модулу годишњег распоред рада се може направити распоред рада школске године, забележити наставне дане, радне дане без наставе, распусте, школске приредбе, екскурзије итд. Наставним данима се могу доделити додатне информације, које могу бити корисни наставницима, ученицима и родитељима.

Извештаји програма се могу користити у широком кругу делатности - статистике које су потребни школској управи су доступни за један клик. Могу се приказати статистике успеха сваког разреда или се могу упоредити статистике успеха више разреда. Дигитални дневник ће на крају школске године показати статистику изостанака и успеха у разреду, у целој школи и статистички лист свих ученика школе. Статистички листови се могу направити по ученицима, по разредима или за целу школу.

Уколико школској управи желите направити извештај или преглед рада школе, уз помоћ mozaLog-а се могу направити занимљиве дијаграме, свеобухватне анализе и информативна предавања.

Веза са родитељима и ученицима

Уз помоћ дигиталног дневника родитењи могу свакодневно пратити оцене, изостанке, владање и вредност детета. Наставници преко mozaLog-а могу комуницирати са ученицима и родитељима.

Родитељи могу пратити дневни распоред детета, чак и тему датог часа. Дигитални дневник и у томе помаже родитељима, да свакодневно прате учење детета. Педагози могу унапред најавити школске догађаје, екскурзије или чак и датум контролних задатака, тако се могу информисати ученици и родитељи о будућим задацима.

Уколико родитељи захтевају све податке што се тиче њихових деца (оцене, изостанци, похвале, укори), могу добити аутоматско обавештење на имејл адресу.

Унутар система је знатно лакше контактирање између школе и родитеља, на тај начин осим личних сусрета (родутељски састанци, пријем родитеља) родитељи имају могућност на нове контактне форме.

Заштита података и безбедност

Дигитални дневник ради на серверима под надзором стручњака. Широкопојасни сервери омогућавају истовремено пријављивање корисника, паралелно коришћење програма. У mozaLog се може пријавити са више корисничких нивоа. Ниво корисника одређује приступ података и функцији и да какве податке може променити.

 • Безбедност гарантују сачуване пријаве, саобраћај података се одвија преко заштићене и контролисане интернет везе.
 • Систем препознаје и сачува неуспешне покушаје неовлашћених корисника, који се касније могу преконтролисати.
 • Дигитални дневник региструје тачно време уписивања и евентуалне промене оцена.
 • У циљу безбедности цела база података дигиталног дневника се свакодневно може сачувати.

Дигитални дневник на сајту школе

Услуга школског сајта Mozaik Education-а је mozaPortal, сајт је намењен за школску употребу, који и тренутно има практичну функционирајућу структуру. Систем менија се може мењати по захтевима установе и може се допунити жељеним садржајем.

Дигитални дневник се може наручити заједно са услугом школског сајта mozaPortal. Једноставан приступ дневнику из система менија као део сајта. На mozaPortal-у се могу објавити подаци дневника. На пример листа наставника, ученика, разреда, распоред часова, школски радови.

Added to your cart.