Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Гометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у...

Задаци са вагом

Занимљива логика: треба изабрати једини различити тег у гомили истих.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Шаховски задаци

Решавањем шаховских задатака развијамо логичке способности на часу...

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање...

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око...

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у...

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца.

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења...

Колико је сати?

Уз помоћ игре можемо вежбати употребу аналогних и дигиталних...

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне...

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Рефлексија и преламање светлости.

На граничним површинама између две средине различитих оптичких...

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо,...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и...

Added to your cart.