Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује...

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се...

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања...

Ланчана реакција

Енергија која се ослобађа приликом цепања атомске језгре се може...

Развој атомских модела

Главне станице у шватању структуре атома од почетака до данас.

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и...

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а...

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га,...

Реакција амонијака и хлороводоника

Реакцијом амонијака и хлороводоника добијамо једињење са јонском...

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као...

Регија краса (средњи степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити...

Сапун

Масне киселине садрже поларне и неполарне делове молекула, зато су...

Азотаста киселина (HNO₂)

Оксокиселина азота. Безбојна, непостојана, слаба киселина оштрог...

Фосфор пентоксид (P₂O₅)

Једињење у облику белог дима, настаје приликом паљења фосфора на...

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића...

Шестоугаона метална решетка

Метали са шестоугаоном решеткастом структуром су крути, тешко...

Added to your cart.