Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на...

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде...

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима...

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања,...

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара...

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку...

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из...

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Вруће тачке

Вруће тачке су места на земљиној кори, где магма често долази на...

Хидротермални извори у дубинама океана

Хидротермални извори, или вентили, су пукотине на дну океана из...

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним...

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са...

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају...

Плима и осека

Плима и осека је појава подизања и спуштања нивоа Земљаних океана...

Added to your cart.