Тираносаурус (гуштер-тиранин)

Огромни прагмизавац, најпознатији диносаурус.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим...

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова...

Животни циклус кичмењака

Животни циклус кичмењака почиње производњом репродуктивне ћелије...

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Цвет

Анимација нам приказује структуру типичног цвета.

Грдобина

Ова риба бизарног изгледа употребљава свој светлећи мамац за лов....

Печурка

Из спора се развија хифа, из њих се гради труп печурке.

Виноградски пуж

Свима позната врста јестивог пужа.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Кљунасти делфин

Делфини су морски сисари, оријентишу се употребом ултразвука.

Храст

На примеру храста можемо видети промену дрвећа по годишњим добима.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Речни рак

Ова врста великог слатководног рака живи у чистим рекама и...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни...

Паук крсташ

Паук крсташ је веома распрострањена врста међу пауцима. На примеру...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и...

Дарвиново легендарно путовање

Дарвиново легендарно путовање једрењаком "Бигл" током 19. века je...

Added to your cart.