Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Ветрењача

Ветрењача претвара кинетичку енергију ветра у корисну механичку енергију. Била је у...

Карактеристични извори светлости у домаћинству

Анимација нам приказује изворе светлости које употребљавамо у домаћинствима, њихов рад и...

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Фузиони реактор

Фузија атомског језгра ће постати еколошки прихватљив и практично неограничен извор енергије.

Морска експлоатација земног гаса (Норвешка)

Платформа за експлоатацију гаса Трол А је највећа морска платформа на свету. Њена маса је...

Рудник за време Индустријске револуције

Динамичан развој индустрије је захтевао огромну количину сировине, а то је довело до...

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Водовод и пут у Античком Риму

Мерило развијености римске цивилизације је одличан систем путева и водовода у целој империји.

Воденица

Воденица претвара кинетичку енергију воде у корисну механичку енергију. Била је позната...

Како ради славина?

Анимација нам приказује рад три основна типа славине.

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Огромна брана на америчкој реци Колорадо, која је име добила по једном од америчких...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Пасивна кућа

У пасивној кући је могуће обезбедити уобичајену климу без употребе традиционалних грејних...

Подземни рудник угља

За разлику од површинских ископа, у подземном руднику се не одстрањује јаловиште, него се...

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (ђубрива, биљних или органских отпада)...

Нафтна платформа

У средини челичне конструкције дуга цев допире све до дна мора, у нафтоносни слој.

Водена турбина, генератор

Претвара кинетичку енергију воде у електричну енергију.

Како делују соларна ћелија и соларни колектор?

Сунчану енергију можемо користити уз помоћ соларних ћелија и колектора.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Added to your cart.