Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у равни и у простору).

Задаци са вагом

Занимљива логика: треба изабрати једини различити тег у гомили истих.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Шаховски задаци

Решавањем шаховских задатака развијамо логичке способности на часу математике.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Геометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у равни и у простору).

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца.

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења можемо контролисати...

Колико је сати?

Уз помоћ игре можемо вежбати употребу аналогних и дигиталних часовника.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Рефлексија и преламање светлости.

На граничним површинама између две средине различитих оптичких густина се светлост одбија...

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Added to your cart.