Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

RS-EDK-IST07-4594

Едука - предметна настава

Историја 7

Уџбеник за седми разред основне школе

Уџбеник

Eduka
RS-EDK-IST07-4594 - 1. издање, 2019 - Страница 223

Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић

Прегледан уџбеник из историје за седми разред основне школе, настао као плод дугогодишњег рада ауторки у учионици. Оптималан садржај, прилагођен броју часова и представљен на начин подстицајан за узраст ученика. Сигуран савезник наставнику у учионици, а ученику подршка у савладавању градива. Дигитална верзија обогаћена интерактивним задацима и мултимедијалним садржајима.

Added to your cart.