Утицај промене притиска на хемијску равнотежу.

Испитивање раствореног угљен-диоксида у боци газиране воде.

Повезани додаци

Ендотермна реакција

Баријум хидроксид реагује са амонијум нитратом при чему апсорбује...

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон...

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Мешање супстанци, раздвајање њихових састојака 2

Раздвајање састојака смеше у случају да је једна компонента...

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника...

Ракета од прашка за пециво

Производинмо угљен-диоксид помоћу натријум-бикарбоната и лимунске...

The effect of temperature on chemical equilibrium

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to...

Added to your cart.