The surface tension of liquids

We observe whether a razor blade can float on the surface of different liquids.

Повезани додаци

Вежбе о молекулима ИИ. (Поларност)

Задатак за вежбање поларности молекула.

Развој атомских модела

Главне станице у шватању структуре атома од почетака до данас.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Ендотермна реакција

Баријум хидроксид реагује са амонијум нитратом при чему апсорбује...

Glowing heart

We burn a heart in a piece of paper with the help of oxygen...

Вежбе о молекулима И. (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Surface tension of liquids 2 (observation)

In this video we are experimenting with food colourings.

Added to your cart.