Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

The production of ethylene and its reaction with bromine water (observation)

The production of ethylene and its reaction with bromine water (observation)

Ethylene, produced by the heating of polyethylene, changes the colour of bromine water.

01:40

Хемија

Ознаке

етен, етилен, бромна вода, бром, дибромоетан, полиетилен, Реакција адиције, алкени, олефин, дупли чвор, незасићени једињење, prenos toplote, грејање, Полимеризација, молекуларна једињење, епрувета, Бунзенов пламеник, експеримент, хемијска реакција, хемија

Added to your cart.