Пајасен

Данас се ова биљка сматра инвазивном врстом. Из Кине, њене постојбине, развезена је на све констиненте.

Повезани додаци

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и...

Дрво јабуке

Јабука је најпознатије и једно од најзаступљенијег воћа на свету.

Трска и шевар

Високо мочварско растиње рода монокотиледонских биљака.

The European beech

The term beech is used for several species of trees growing from...

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе...

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Храст китњак

У овом филму ћете видети која је разлика између храста лужњака и...

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Added to your cart.