Natural gas and petroleum

Natural gas and petroleum are among the most important sources of energy and raw materials today.

Повезани додаци

Plate tectonics

Plate tectonics is a theory dealing with the movement of plates.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под...

Mediterranean climate

It is characterised by dry, hot summers and mild winters.

The permafrost

The boundary of the permanently frozen region is retracting due to...

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Деловање глечера

Глечер је огромни комад леда који непрекидно и полако клизи низбрдо.

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у...

Minerals

Rocks are a composed of minerals. These minerals can often be...

Added to your cart.