Мешавина европских народа

Током последњих неколико хиљада година, многи народи населили су се у Европи. Њихов начин живота био је у сагласности са условима животне средине.

Повезани додаци

Air transport

Air transport has become the fastest, most reliable and most...

Пасивна кућа

У пасивној кући се може обезбедити уобичајена клима без употребе...

Саобраћајне мреже

Анимација нам приказује главне саобраћајне – ваздушне, водене и...

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива...

Гасни шкриљац

Гани шкриљац – захваљујући новим технологијама – се може...

The European Union

Learn about the history and economic operation of the European Union.

Рафинисање нафте

Од сирове нафте се дестилацијом добијају разни производи (дизел,...

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Added to your cart.