Физичке и хемијске промене. Реакција између гвожђа и сумпора (посматрање)

Под утицајем топлоте ова два елемента се спајају у једну супстанцу.

Повезани додаци

Сумпор триоксид (SO₃)

Један од оксида сумпора, са водом ствара сумпорну киселину.

Азот диоксид (NO2)

Црвено смеђи токсични гас, због свог непарног електрона лако ступа...

Водоник (H₂)

Гас без боје и мириса, лакши од ваздуха. Најраспрострањенији...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Угљен-моноксид (CO) (основни степен)

Отрован гас без боје, мириса и укуса, јаке цитотоксичности за жива...

Фосфораста киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних...

Азот (N₂) (основни степен)

Инертан гас без мириса и боје, чини 78,1 процената ваздуха.

Опасна пластика

Организације за заштиту животне средине су се побуниле против...

Added to your cart.