Ендотермна реакција

Баријум хидроксид реагује са амонијум нитратом при чему апсорбује топлоту из околине.

Повезани додаци

Exothermic reaction

When heated, powdered sulphur reacts with powdered zinc, releasing...

What do mixtures consist of?

This lesson presents different types of mixtures and how the...

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и...

Surface tension of liquids 2 (observation)

In this video we are experimenting with food colourings.

Реакција водоника и кисеоника

Мешавина водоника и кисеоника је праскави гас, који у присуству...

Вежбе о молекулима И. (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Like dissolves like

Non-polar substances dissolve in non-polar solvents while polar...

Формирање молекула водоника

Атоме водоника у молекули везује ковалентна веза.

Added to your cart.