Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Dyeing a flower

Dyeing a flower

We spray a transparent liquid on the petals of a flower and watch it turn purple. Let’s learn the chemical trick behind this phenomenon.

02:09

Хемија

Повезани додаци

Повезани додаци

Молекул уља

Триглицериди који садрже незасићене масне киселине су текући на...

Палмитинска киселина (хексадеканска киселина) (C₁₅H₃₁COOH)

Карбонска киселина је бели, крути материјал, не топи се у води,...

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

2-метилпропан (C₄H₁₀)

Један од изомера бутана. Безбојан, сагорив гас.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се...

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Оксална киселина (COOH)₂

Најпростија дикарбоксилна киселина.

Added to your cart.