Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

Однос између притиска, запремине и температуре идеалних гасова одређује једначина стања идеалног гаса.

Физика

Ознаке

пВТ дијаграм, идеално за гас, гасни закони, Бојл-Мариотов закон, Геј-Лисаков први закон, Геј-Лисаков други закон, стање површине, Изохорски процес, изотермна промена стања, изобарна промена стања, вредност количине, количина стања, термодинамика, температура, притисак, Тон, гасни, Температура промена, термичка експанзија, физичка особина, физика, физички

Повезани додаци

Како ради фрижидер?

Анимација нам приказује конструкцију и рад фрижидера.

Како ради клима уређај?

Клима уређај хлади унутрашњи ваздух тако што загрева спољни.

Четворотактни Ото мотор

Анимација нам приказује рад најпопуларније врсте мотора за аутомобиле.

Двотактни мотор

Двотактни мотор је специјални мотор са унутрашњим сагоревањем, који цели свој радни...

Звездасти мотор

Звездасти мотори се првенствено користе у авионима и хеликоптерима.

Стирлингов мотор (топлотни мотор)

Мотор спада у врсту мотора са спољашњим сагоревањем за разлику од обичног мотора са...

Ванкелов мотор

Тип мотора са унутрашњим сагоревањем специфичне конструкције (са обртним клиповима),...

Дизел-мотор

Тај мотор са унутрашњим сагоревањем је патентирао Рудолф Дизел немачки инжењер 1893. године.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Топљење и смрзавање

Током смрзавања се између водених молекула стварају водоничне везе и тако настаје...

Термометри

Постоје разне врсте инструмената за мерење температуре.

Парна машина Џејмса Вата (18. век)

Усавршена парна машина шкотског инжењера је због широког спректра употребе била...

Aгрегатна стања

Промена агрегатног стања је прелазак супстанце из једног агрегатног стања у друго.

Шестоугаона метална решетка

Метали са шестоугаоном решеткастом структуром су крути, тешко обрадиви.

Топлотно ширење мостова

Дужина металне конструкције моста зависи од температуре.

Коцкаста решетка са централном тачком на површини

Коцкаста решетка са централном тачком на површини омогућава најчврстију везу атома метала.

Коцкаста решетка са централном тачком у простору

Коцкаста решетка са централном тачком у простору је најлабавија структура метала.

Added to your cart.