Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама налазимо више органела.

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се не мења број хромозома.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Added to your cart.