Корпа је празна

Куповина

Комад: 0

Укупно: 0,00

0

Животињска и биљна ћелија, органеле

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Биологија

Ознаке

mobilni, ћелија органеле, органеле, еуцариотиц, ćelijske membrane, Ćelijski zid, нуклеус, цитоплазма, Голџијев апарат, хлоропласт, ендоплазматични, Митоцхондрион, ендоплазматични ретикулум, цитоскелет, вакуола, ДНК, тилакоид, биљка ћелијског зида, везикула, гранум, међућелијска маса, склероцита, хроматински, хистон протеини, липидни омотач, нуклеарна мембрана, СЕР (smooth endoplasmic reticulum), Eндоплазматични ретикулум, рибозом, Организам, цитологија, биљка, животиња, биологија, _javasolt

Повезани додаци

Питања

 • Који организми НИСУ еукариотски организми?
 • Која органела представља извор енергије за ћелију?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која је органела сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије и има важну улогу у синтези протеина?
 • У којој се органели обавља процес фотосинтезе?
 • У којој се ћелији врши процес разградње непотребних материја?
 • Која органела садржи хроматин?
 • У којој се органели одвијају метаболички процеси разлагања?
 • Да ли је тачно да ћелијску мембрану формира једнослојна мембрана изграђена од скроба?
 • Да ли је тачно да су хлоропласти омеђени двоструком мембраном?
 • Да ли је тачно да се на храпавој површини ендоплазматичног ретикулума налазе рибозоми?
 • Да ли је тачно да прокариотске ћелије имају право ћелијско једро?
 • Да ли је тачно да је свака животињска ћелија окружема ћелијским зидом формираним од целулозе?
 • Да ли је тачно да вакуола има важну улогу у одржавању ћелијског тургора унутар биљне ћелије?
 • Да ли је тачно да цитоскелет осигурава положај и кретање органела у ћелији?
 • Да ли је тачно да митохондрији учествују у метаболичким процесима изградње?
 • Од којег је материјала изграђен ћелијски зид биљке?
 • Од којих молекула је изграђен двоструки липидни слој ћелијске мембране?

Сцене

Ћелије

 • животињска ћелија
 • биљна ћелија
 • хлоропласт - У њима се одвија процес фотосинтезе: биљка уз помоћ Сунчеве енергије производи угљен диоксид.
 • ћелијски зид - Изграђен је од целулозе. Служи за заштиту и одржавање облика ћелије и осигурава чврстоћу биљке.
 • вакуола - Мехур унутар ћелије испуњен нуклеоплазмом. Има важну улогу у одржавању унутрашњег хидростатичког притиска (ћелијског тургора), као и селекцији и складиштењу појединих материја.
 • једро - Садржи хроматин који се састоји од ДНК и протеина. Ћелије животиња, биљака и гљива су еукариотске, што значи да поседују ћелијско једро. Прокариотске ћелије (бактерије) не садрже ћелијско једро. Њихов ДНК се налази у цитоплазми.
 • митохондрија - "Енергетска централа" ћелије: разградњом органских молекула производи АТП, молекулу преноса ћелијске енергије.
 • ћелијска мембрана - Липидна мембрана која обавија ћелију.
 • цитоплазма - Провидна течност; у њој се одигравају разни метаболички процеси ћелије.
 • ендоплазматични ретикулум - Сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије. Има важну улогу у синтези и сазревању беланчевина, синтези липида и разградњи појединих материја.
 • Голџијев апарат - Има важну улогу у обради беланчевина.

Животињска ћелија

 • једро - Садржи хроматин који се састоји од ДНК и протеина. Ћелије животиња, биљака и гљива су еукариотске, што значи да поседују ћелијско једро. Прокариотске ћелије (бактерије) не садрже ћелијско једро. Њихов ДНК се налази у цитоплазми.
 • митохондрија - "Енергетска централа" ћелије: разградњом органских молекула производи АТП, молекулу преноса ћелијске енергије.
 • ћелијска мембрана - Липидна мембрана која обавија ћелију.
 • цитоплазма - Провидна течност; у њој се одигравају разни метаболички процеси ћелије.
 • ендоплазматични ретикулум - Сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије. Има важну улогу у синтези и сазревању беланчевина, синтези липида и разградњи појединих материја.
 • Голџијев апарат - Има важну улогу у обради беланчевина.
 • везикула - Пренос материја унутар ћелије се обавља помоћу мембранских мехурића, везикула. Једна врста везикула су лизосоми у којима се врши варење појединих материја и разграђивање отпада.
 • цитоскелет - Има важну улогу у позиционирању и кретању ћелијских органела, а у случају животињских ћелија које не поседују ћелијски зид, служе за одржавање облика ћелије.

Биљна ћелија

 • хлоропласт - У њима се одвија процес фотосинтезе: биљка уз помоћ Сунчеве енергије производи угљен диоксид.
 • ћелијски зид - Изграђен је од целулозе. Служи за заштиту и одржавање облика ћелије и осигурава чврстоћу биљке.
 • вакуола - Мехур унутар ћелије испуњен нуклеоплазмом. Има важну улогу у одржавању унутрашњег хидростатичког притиска (ћелијског тургора), као и селекцији и складиштењу појединих материја.
 • једро - Садржи хроматин који се састоји од ДНК и протеина. Ћелије животиња, биљака и гљива су еукариотске, што значи да поседују ћелијско једро. Прокариотске ћелије (бактерије) не садрже ћелијско једро. Њихов ДНК се налази у цитоплазми.
 • митохондрија - "Енергетска централа" ћелије: разградњом органских молекула производи АТП, молекулу преноса ћелијске енергије.
 • ћелијска мембрана - Липидна мембрана која обавија ћелију.
 • цитоплазма - Провидна течност; у њој се одигравају разни метаболички процеси ћелије.
 • ендоплазматични ретикулум - Сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије. Има важну улогу у синтези и сазревању беланчевина, синтези липида и разградњи појединих материја.
 • Голџијев апарат - Има важну улогу у обради беланчевина.
 • везикула - Пренос материја унутар ћелије се обавља помоћу мембранских мехурића, везикула. Једна врста везикула су лизосоми у којима се врши варење појединих материја и разграђивање отпада.
 • цитоскелет - Има важну улогу у позиционирању и кретању ћелијских органела, а у случају животињских ћелија које не поседују ћелијски зид, служе за одржавање облика ћелије.

Ћелијска мембрана

 • фосфолипид - Спада у молекуле липида, глава ове молекуле се састоји од глицерола и фосфорне киселине, а репић од два ланца масних киселина. Глава је поларна, а репић је неполаран, стога је молекула фосфатида амфипатична, што значи да су ове молекуле способне за стварање двоструких слојева. Фосфатиди се, унутар једног слоја крећу слободно, а напуштају тај слој веома ретко. Стога је липидна мембрана дводимензионална течност.
 • мембрански протеин - Неки протеини формирају канале који се протежу изван мембране, а остали имају веома важну улогу у преношењу хемијских сигнала између две стране мембране.

Једро

 • једарце
 • хроматин - Састоји се од ДНК и протеина. ДНК су намотане око хроматинских беланчевина. ДНК одређују генетске особине ћелије, као и наследне особине организма изграђеног од тих ћелија.
 • мембрана једра - Двострука мембрана; њен спољашњи слој је наставак ендоплазматичног ретикулума.
 • пора - Протеини формирају поре кроз које се врши пренос материја између цитоплазме и ћелијског једра.

Мембрана једра

 • протеини који формирају поре - Формирају поре кроз које се врши пренос материја између цитоплазме и ћелијског једра.
 • спољашна липидна мембрана - Наставак ендоплазматичног ретикулума.
 • унутрашња липидна мембрана

Ендоплазматични ретикулум

 • храпави ендоплазматични ретикулум - Садржи рибозоме који врше синтезу молекула протеина.
 • глатки ендоплазматични ретикулум - Има важну улогу у синтези липита и детоксидацији, врши разградњу неких штетних материја.
 • рибозом - Врши синтезу молекула протеина, по редоследу одређеном молекулима ДНК који су копирани на информационе молекуле РНК. Везани рибозоми се налазе на мембрани храпавог ендоплазматичног ретикулума и производе протеине који напуштају ћелију, или протеине који се уграђују у ћелијску мембрану. Слободни рибозоми се налазе у плазми и стварају протеине унутар ћелије.
 • мембрана једра - Двострука мембрана; њен спољашњи слој је наставак ендоплазматичног ретикулума.

Голџијев апарат

 • цис страна Голџијевог апарата - Део Голџијевог апарата који је ближи једру ћелије.
 • транс страна Голџијевог апарата - Део Голџијевог апарата који је удаљен од ћелијског једра. Пролазећи транс страном Голџијевог апарата пролазе кроз процес сазревања, односно Гоџијев апарат има важну улогу у транспортовању протеина до циљног места. Преносе протеина од цис стране до транс стране Голџијевог апарата врше везикуле.

Пластид

 • спољашна мембрана
 • унутрашња мембрана
 • гранум - Стубна структура формирана од дилакоидних дискова.
 • тилакоид - Настају увртањем унутрашње стране мембране. Садрже протеинске комплексе веома важне за процес фотосинтезе.

Митохондрија

 • спољашна мембрана
 • унутрашња мембрана - Садржи молекуле које имају важну улогу у процесима разградње материја и стварања АТП-а.

Хроматин

 • протеински скелет
 • хистон протеини
 • ДНК - ДНК су генетске материје ћелија. Ове молекуле одређују особине ћелија и организама изграђених од ових ћелија.

Анимација

 • животињска ћелија
 • биљна ћелија
 • хлоропласт - У њима се одвија процес фотосинтезе: биљка уз помоћ Сунчеве енергије производи угљен диоксид.
 • ћелијски зид - Изграђен је од целулозе. Служи за заштиту и одржавање облика ћелије и осигурава чврстоћу биљке.
 • вакуола - Мехур унутар ћелије испуњен нуклеоплазмом. Има важну улогу у одржавању унутрашњег хидростатичког притиска (ћелијског тургора), као и селекцији и складиштењу појединих материја.
 • једро - Садржи хроматин који се састоји од ДНК и протеина. Ћелије животиња, биљака и гљива су еукариотске, што значи да поседују ћелијско једро. Прокариотске ћелије (бактерије) не садрже ћелијско једро. Њихов ДНК се налази у цитоплазми.
 • митохондрија - "Енергетска централа" ћелије: разградњом органских молекула производи АТП, молекулу преноса ћелијске енергије.
 • ћелијска мембрана - Липидна мембрана која обавија ћелију.
 • цитоплазма - Провидна течност; у њој се одигравају разни метаболички процеси ћелије.
 • ендоплазматични ретикулум - Сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије. Има важну улогу у синтези и сазревању беланчевина, синтези липида и разградњи појединих материја.
 • Голџијев апарат - Има важну улогу у обради беланчевина.
 • једарце
 • хроматин - Састоји се од ДНК и протеина. ДНК су намотане око хроматинских беланчевина. ДНК одређују генетске особине ћелије, као и наследне особине организма изграђеног од тих ћелија.
 • мембрана једра - Двострука мембрана; њен спољашњи слој је наставак ендоплазматичног ретикулума.
 • пора - Протеини формирају поре кроз које се врши пренос материја између цитоплазме и ћелијског једра.
 • протеински скелет
 • хистон протеини
 • ДНК - ДНК су генетске материје ћелија. Ове молекуле одређују особине ћелија и организама изграђених од ових ћелија.
 • протеини који формирају поре - Формирају поре кроз које се врши пренос материја између цитоплазме и ћелијског једра.
 • спољашна липидна мембрана - Наставак ендоплазматичног ретикулума.
 • унутрашња липидна мембрана
 • храпави ендоплазматични ретикулум - Садржи рибозоме који врше синтезу молекула протеина.
 • глатки ендоплазматични ретикулум - Има важну улогу у синтези липита и детоксидацији, врши разградњу неких штетних материја.
 • рибозом - Врши синтезу молекула протеина, по редоследу одређеном молекулима ДНК који су копирани на информационе молекуле РНК. Везани рибозоми се налазе на мембрани храпавог ендоплазматичног ретикулума и производе протеине који напуштају ћелију, или протеине који се уграђују у ћелијску мембрану. Слободни рибозоми се налазе у плазми и стварају протеине унутар ћелије.
 • мембрана једра - Двострука мембрана; њен спољашњи слој је наставак ендоплазматичног ретикулума.
 • цис страна Голџијевог апарата - Део Голџијевог апарата који је ближи једру ћелије.
 • транс страна Голџијевог апарата - Део Голџијевог апарата који је удаљен од ћелијског једра. Пролазећи транс страном Голџијевог апарата пролазе кроз процес сазревања, односно Гоџијев апарат има важну улогу у транспортовању протеина до циљног места. Преносе протеина од цис стране до транс стране Голџијевог апарата врше везикуле.
 • фосфолипид - Спада у молекуле липида, глава ове молекуле се састоји од глицерола и фосфорне киселине, а репић од два ланца масних киселина. Глава је поларна, а репић је неполаран, стога је молекула фосфатида амфипатична, што значи да су ове молекуле способне за стварање двоструких слојева. Фосфатиди се, унутар једног слоја крећу слободно, а напуштају тај слој веома ретко. Стога је липидна мембрана дводимензионална течност.
 • мембрански протеин - Неки протеини формирају канале који се протежу изван мембране, а остали имају веома важну улогу у преношењу хемијских сигнала између две стране мембране.
 • спољашна мембрана
 • унутрашња мембрана
 • гранум - Стубна структура формирана од дилакоидних дискова.
 • тилакоид - Настају увртањем унутрашње стране мембране. Садрже протеинске комплексе веома важне за процес фотосинтезе.
 • спољашна мембрана
 • унутрашња мембрана - Садржи молекуле које имају важну улогу у процесима разградње материја и стварања АТП-а.

Нарација

Два важна типа еукариотских ћелија су ћелије биљних и животињских врста. Васкуларне биљке се састоје од органа. То су, на пример, листови биљака. Органи се састоје од ткива, а ткива се састоје од ћелија сличних функција и структуре. Ова анимација приказује структуру мезофилне ћелије. Мезофилне ћелије се обично налазе у листовима биљака и врше интензивну фотосинтезу.

И ми, људи, спадамо у групу животињских вишећелијских организама. Анимација нам приказује структуру ћелије људске јетре.

Можемо уочити многе сличности, али и разлике у особинама типичних биљних и животињских ћелија. Обе врсте ћелија садрже ћелијско језгро. Такође, ове ћелије располажу и ендоплазматичним ретикулумом и Голџијевим апаратом. Можемо открити у њима и цитоскелет. Ћелију испуњава цитоплазма, обавијена ћелијском мембраном. Унутар биљне ћелије се налази вакуола, мехурић оивичен мембраном, испуњен цитоплазмом у којој се налази хлоропласт. У хлоропластима се одвија процес фотосинтезе. Ћелијску мембрану обавија ћелијски зид који садржи целулозу.

Једро ћелије је обавијено мембраном, а у њеној унутрашњости је смештено једарце у коме настају рибозоми. Главна материја једра ћелије је хроматин.

Хроматин се састоји од ДНК намотане око базичних протеина хистона. ДНК кодира протеине, што значи да формира особине ћелије, као и особине целог организма.

Мембрана једра ћелије је двострука липидна мембрана у којој се налазе поре, формиране од протеина. Кроз поре се врши пренос материја између цитоплазме и једра ћелије.

Спољашњи слој језгра чини ендоплазматични ретикулум. Храпави део ендоплазматичног ретикулума је ближи ћелијском једру, а његова површина садржи рибозоме, задужене за синтезу протеинских молекула. Синтеза протеинских молекула се обавља помоћу информационих РНК молекула које су копије ДНК молекула из језгра. Глатки део ендоплазматичног ретикулума, ендоплазматска мрежица, има важну улогу у синтези липида и детоксидацији: у овом делу се одвија разградња неких штетних материја.

Рибозоми храпавог ендоплазматичног ретикула стварају протеине који пролазе кроз Голџијев апарат, што значи да он има значајну улогу у спровођењу протеина до циља.

Ћелијска мембрана се састоји од молекула фосфатида. Глава фосфатидне молекуле је поларна, односно хидрофилна, док је реп ове молекуле неполаран, односно хидрофобан. Хидрофобни делови се, након истискивања воде окрећу један према другоме формирајући двоструки слој. Молекуле фосфатида се унутар слоја могу кретати слободно, али ретко напуштају слој, стога је липидна мембрана дводимензионална течност. У ћелијској мембрани налазимо и мембранске протеине који могу имати променљиву функцију: могу формирати канале, или могу имати улогу рецептора који вежу сигналне молекуле.

Важне органеле биљних ћелија су хлоропласти који врше фотосинтезу. Обавијени су двоструком мембраном. Набори унутрашње мембране обликују тилакоидне дискове. Тилакоиди су стубне структуре, формирају гранум, а садрже протеинске комплексе, веома важне за процес фотосинтезе.

И биљне и животињске ћелије садрже митохондрије. Митохондрије током процеса метаболизма, разбијањем органских молекула производе велику количину АТП-а, материје одговорне за пренос ћелијске енергије, те их можемо назвати и ћелијском енергетском централом.

Живе организме карактерише ћелијска организација. Ћелије су основне јединице живота. Оне имају биолошке процесе, али ћелијске органеле саме по себи нису жива бића.

Повезани додаци

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Нивои биолошке организације

Ова анимација приказује организацију живог света од нивоа јединке до нивоа ћелије.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Папучица (парамецијум)

Папучица или парамецијум је врста трепљава, еукариота.

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на...

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач светлости одговоран је за...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који се одвијају кроз...

Фотосинтеза (основни ниво)

Од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) биљке могу да направе органски шећер.

Молекул уља

Триглицериди који садрже незасићене масне киселине су текући на собној температури.

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Молекул масти

Глицерину се прикључују три засићене масне киселине.

Мишићна ткива

У нашем организму имамо три врсте мишићних ткива: глатко, скелетно и срчано.

Везивна ткива

Садрже влакнасто, масно, хрскавичаво и коштано ткиво, као и крв.

Цвет

Анимација нам приказује структуру типичног цвета.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Материја ћелијског зида и влакана биљке.

Упоређивање јестивих и отровних гљива

Неке гљиве могу бити опасне по живот, док су друге важни делови наше трпезе.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије програмирају да производе вирус.

Added to your cart.